Ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και οπτικοποίησης του επαγομένου μαγνητικού πεδίου και εφαρμογή στη μελέτη της μακροκυκλικής αρωματικότητας ανθρακικών νανοκρίκων και υπερμοριακών συμπλόκων τους

Περίληψη

Η μελέτη της μαγνητικής απόκρισης είναι η πλέον διακεκριμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της αρωματικότητας. Στη παρούσα διατριβή παρουσιάζουμε το PyMAF, ένα λογισμικό βασισμένο σε Python για την ανάλυση και οπτικοποίηση του μοριακά επαγόμενου μαγνητικού πεδίου (ΕΜΠ). Ανεπτυγμένο με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, το PyMAF συνεργάζεται με τα προγράμματα κβαντικής χημείας ADF και Gaussian και υποστηρίζει τον υπολογισμό και την ανάλυση του χημικού τανυστή προστασίας σε 2D και 3D πλέγματα στο μοριακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το PyMAF υποστηρίζει το διαχωρισμό της χημικής προστασίας σε συνεισφορές από NBO, NLMO, και CMO τροχιακά, επιτρέποντας έτσι την ανάλυση του ΕΜΠ σε συνεισφορές π και σ ηλεκτρονίων, αλλά και ξεχωριστών κανονικών μοριακών τροχιακών, και οπτικοποιεί τα αποτελέσματα σε 2D χάρτες ισόπυκνων καμπυλών ή 3D ισοεπιφάνειες της μαγνητικής απόκρισης. Η μέθοδος NBO/NLMO επιτρέπει τον διαχωρισμό της π μαγνητικής απόκρισης κεκαμένων δομών, ενώ η μέθοδος CMO μπορεί να ερμηνεύσει την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The investigation of the magnetic response is the most prominent approach for the evaluation of aromaticity. Herein we present PyMAF, a Python-based software tool designed for the analysis and visualization of the molecularly induced magnetic field (IMF). Developed with a user-friendly interface, PyMAF integrates with Gaussian and ADF quantum chemistry packages and supports the calculation and analysis of chemical shielding tensors in 2D and 3D grids at the molecular space. Specifically, PyMAF supports the dissection of chemical shielding to contributions from NBO, NLMO and CMO orbitals, thus enabling the analysis of the IMF to contributions from π and σ electron kernels, as well as any set of canonical MOs, and visualizes the results as 2D contour maps or 3D isosurfaces of the magnetic response. The NBO/NLMO dissection scheme allows the extraction of the π magnetic response of curved structures, whereas CMO analysis can provide an interpretation of aromaticity based on the magnetic re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56215
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56215
ND
56215
Εναλλακτικός τίτλος
Software development for the analysis and visualization of the induced magnetic field and application for the investigation of macrocyclic aromaticity of carbon nanohoops and their complexes
Συγγραφέας
Λίγγας, Ραφαήλ (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χαριστός Νικόλαος
Σιγάλας Μιχαήλ
Κουκάρας Εμμανουήλ
Φανουργάκης Γεώργιος
Ακρίβος Περικλής
Karamanis Panaghiotis
Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Φυσική και Θεωρητική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αρωματικότητα; Επαγόμενο μαγνητικό πεδίο; Κυκλοπαραφαινυλένια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.