Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη μουσειακή αγωγή: διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας με εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων

Περίληψη

Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και την διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης από τους πολίτες ενός κράτους προβάλλουν τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να παίξει η εκπαίδευση στην διαμόρφωση της πολιτιστικής συνείδησης και της βιώσιμης ανάπτυξης στους/στις μαθητές/τριες. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδραση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, με έμφαση στη μουσειακή αγωγή, για την καλλιέργεια θετικών στάσεων σε μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων, αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα συγκεκριμένης έρευνας. Η έρευνα υιοθέτησε την ποσοτική μέθοδο ενώ ως ερευνητική στρατηγική επιλέχθηκε η αγωγή της υπαίθρου (outdoor education). Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε σχολικές μονάδες του νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Περαιτέρω στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The management of cultural heritage and the highlighting of the particular characteristics of a society, combined with the utilization and shaping of collective consciousness by the citizens of a state, highlight the crucial role that education is called upon to play in shaping cultural awareness and sustainable development in students. This doctoral dissertation aims to investigate the views of educators and primary education students regarding the impact of alternative teaching approaches, with an emphasis on museum education, on fostering positive attitudes in elementary school students towards the subject of History, utilizing data from specific research. The research adopted a quantitative method, while outdoor education was chosen as the research strategy. The research was conducted in schools of the Aetolia-Acarnania region during the academic year 2022-2023. Further objectives of the dissertation included: a) exploring the opinions of educators and primary education students on ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56197
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56197
ND
56197
Εναλλακτικός τίτλος
Designing educational programs in museum education: exploration of the perspectives of teachers and students in primary education on the teaching of local history using alternative teaching approaches
Συγγραφέας
Δαλάρη, Αιμιλία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Κόνσολας Εμμανουήλ
Καϊλα Μαρία
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Κοντάκος Αναστάσιος
Σταμάτης Παναγιώτης
Καλδή Σταυρούλα
Τσώλη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Μουσειακή αγωγή; Αγωγή της υπαίθρου; Τοπική ιστορία; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.