Κλινική σημασία της έκφρασης των ενζύμων αποακετυλίωσης ιστονών σε νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων

Περίληψη

Σκοπός: Οι ΟΣΑ εμφανίζουν μεγάλο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, λόγω της σπανιότητας τους, της ετερογένειας, της εν δυνάμει επιθετικής συμπεριφοράς, των αλληλεπικαλυμμένων ιστοπαθολογικών τους χαρακτηριστικών αλλά και του πολύπλοκου γενετικού και επιγενετικού τους προφίλ. Σκοπός της μελέτης είναι α) η ανάλυση για πρώτη φορά και η αξιολόγηση της έκφρασης, των τάξεως-Ι και τάξεως-ΙΙ ενζύμων απακετυλίωσης ιστονών HDAC (-1, -2, -4, -6) σε ένα σημαντικό αντιπροσωπευτικό δείγμα διαφορετικών υποτύπων ΟΣΑ (καλοηθών και κακοήθων), β) η συγκριτική διερεύνηση μεταξύ της επαγόμενης έκφρασης και της κατεσταλμένης έκφρασης των HDAC στους ΟΣΑ γ) να διερευνηθούν οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αναφορικά με την έκφραση των HDAC και τα χαρακτηριστικά των ασθενών (ηλικία, φύλο), δ) η διερεύνηση συσχέτισης της διαφοροποιημένης έκφρασης των HDAC σε κακοήθη ΟΣΑ με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά, και η χρησιμότητα τους ως πιθανούς βιοδείκτες, ε) οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ υπερέκφασμένων HDAC ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: Salivary gland tumors (SGTs) are of great clinical and research interest, due to their rarity, heterogeneity, potentially aggressive behavior, overlapping histopathological features and their complexed genetic and epigenetic profile. The aim of the study is a) to analyze for the first time and evaluate through immunohistochemistry (IHC) the expression of type-I and type-II histone deacetylating enzymes HDAC (-1, -2, -4, -6) in a significant representative sample of different subtypes of SGTs (benign and malignant), b) to conduct a comparative research between the induced and suppressed expression of HDACs in SGTs c) to statistically investigate significant correlations regarding HDACs expression and patient characteristics (age, sex), and d) to investigate the correlation between the differential expression of HDACs in malignant SGTs with clinicopathological features, and their utility as biomarkers, e) the possible correlations between HDAC overexpression and tumor differentiatio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/56196
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56196
ND
56196
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical significance of histone deacetylation enzymes expression in salivary gland neoplasms
Συγγραφέας
Μάνου, Μαρία (Πατρώνυμο: Μίχος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Θεοχάρης Σταμάτιος
Πιπέρη Χριστίνα
Κορκολοπούλου Πηνελόπη
Καβαντζάς Νικόλαος
Τόσιος Κωνσταντίνος
Λακιωτάκη Ελευθερία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Κλινική ιατρική, άλλοι τομείς
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Οδοντιατρική, Γναθοπροσωπική χειρουργική και Στοματολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ακετυλίωση ιστονών; Απακετυλίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.