Ο ρόλος της επισκόπησης του χώρου incisura μέσω αρθροτομής, στην ορθή ανάταξη της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης στα κατάγματα ποδοκνημικής

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ρήξη της άπω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης αποτελεί συχνό εύρημαστα στροφικά κατάγματα της ποδοκνημικής εμφανίζοντας υψηλό ποσοστόσταθεροποίησης σε πλημμελή θέση. Ενώ έχουν προταθεί διάφορες ακτινολογικές λήψεις για τη διεγχειρητική επιβεβαίωσης της ορθότητας της ανάταξης, αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας λόγω της μεγάλης πιθανότητας σφάλματος και της υποκειμενικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, επιχειρήσαμε να περιγράψουμε συγκεκριμένα ανατομικά στοιχεία και ανατομικές σχέσεις μέσω αρθροτομής και επισκόπησης του πρόσθιου χώρου του incisura fibularis και να ελέγξουμε το κατά πόσο αυτοί μπορούν να είναι αξιόπιστοι αναφορικά με την ορθή ανάταξη της άπω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.Υλικά και Μέθοδοι: Η μελέτη απαρτίζεται από δύο φάσεις. Αρχικά υποβάλλαμε ασθενείς με αμφισφύρια κατάγματα ποδοκνημικής και κνημοπερονιαία αστάθεια σε εσωτερική οστεοσύνθεση μέσω της προτεινόμενης υπό έλεγχο χειρουργικής τεχνικής. Στη συνέχεια συγκρίναμε την ποιότητα της ανάταξης με τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Distal tibiofibular joint injury is quite common in rotational ankle fractures, with high malreduction rates reported. Although several intraoperative techniques evaluate the optimal tibiofibular reduction, they are critically debated due to high error rates and subjective interpretation of the results. For this reason, we attempted to describe specific anatomical landmarks and anatomical relationships of the ankle through ankle joint arthrotomy and inspection of the anterior incisura fibularis corner and further evaluate their reliability regarding optimal tibiofibular reduction. Materials and Methods: The study consists of two phases. We initially submitted patients with bimalleolar ankle fractures and tibiofibular instability to internal fixation through our proposed surgical approach and technique. We then compared the quality of reduction with the normal contralateral ankles of the same patients by computed tomography. In the second phase, the safety and effectivenes ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
DOI
10.12681/eadd/56194
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56194
ND
56194
Εναλλακτικός τίτλος
The role of incisura inspection via arthrotomy in optimal distal syndesmotic reduction in ankle fractures
Συγγραφέας
Ρόζης, Μελέτιος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Γ' Ορθοπαιδική Νοσοκομείου ΚΑΤ Κηφισιάς
Εξεταστική επιτροπή
Βλάμης Ιωάννης
Πνευματικός Σπυρίδων
Βασιλειάδης Ηλίας
Μαυρογένης Ανδρέας
Χρονόπουλος Ευστάθιος
Νικολάου Βασίλειος
Ευαγγελόπουλος Δημήτριος-Στέργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ορθοπεδική και Αθλιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Συνδέσμωση; Κατάγματα ποδοκνημικής; Αστάθεια ποδοκνημικής; Ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση; Κνημοπερονιαία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.