Οι μετασχηματισμοί ανενεργών βιομηχανικών ζωνών σε γειτονιές αειφόρου ανάπτυξης, ένα εφαλτήριο προς τη βιώσιμη πόλη: οι περιπτώσεις των Ιλ Ντε Ναντ και Ντοκ Ντε Σεν

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει την έννοια της «βιομηχανικής κληρονομιάς» στις πρώην βιομηχανικές πόλεις, τόσο με όρους της διατήρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς όσο και από τη μεριά των σύγχρονων πολιτικών πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως αυτές που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τη συμμετοχή των κατοίκων. Η παρούσα έρευνα προτείνει μια κριτική εξέταση δύο προγραμμάτων μετασχηματισμού εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών σε οικολογικές γειτονιές, τα προγράμματα των Ile-de-Nantes και Docks-de-Seine στην πόλη της Σαντ-Ουέν της περιφέρειας Ile-de-France. Οι βιβλιογραφικές πηγές αναφέρονται αφενός στο ζήτημα του αστικού/πολεοδομικού σχεδιασμού βιομηχανικών ζωνών στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, ειδικότερα ευρωπαϊκές, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της μεγάλης ανάπτυξης της βιομηχανίας και των συνεπειών που επέφερε αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη στο περιβάλλον, στην κοινωνική συνοχή και στο τοπικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Μία δεύτερη βιβλιογραφική κατηγορία είναι αυτή που αναφέρεται στις συνέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis questions the meaning of "industrial heritage" in former industrial cities, both in terms of preservation of industrial heritage and with regard to current urban planning policies such as sustainable development and citizen engagement. The research proposes a critical examination of two programs of territorial transformations of industrial brownfields into sustainable neighborhoods, the Ile-de-Nantes and Docks-de-Seine projects in the city of Saint-Ouen in Ile-de France. The bibliographical resources refer on the one hand to the question of development of industrial sites in France and in other countries, mostly in Europe, during the decades of great industrial growth and the effects that this industrial growth had on the environment, social cohesion and local economic development. A second bibliographical category is the one which refers to the consequences of deindustrialization on national economic activities and the migration of former industrial workers to cities and co ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse questionne la signification du «patrimoine industriel» dans les anciennes villes industrielles, tant en termes de préservation du patrimoine industriel qu’au regard des politiques actuelles d’urbanisme comme le développement durable et la participation citoyenne. Ce travail de recherche propose un examen critique de deux programmes de transformations de friches industrielles en écoquartiers, les projets Ile-de-Nantes et Docks-de-Seine dans la commune de Saint-Ouen en Ile-de-France. Les ressources bibliographiques se réfèrent d'un côté au sujet d'aménagement des sites industriels en France et aux autres pays, notamment européens, pendant les décennies de la grande croissance de l'industrie et les effets qu'a apportés cette croissance industrielle sur l'environnement, la cohésion sociale et le développement économique local. Une deuxième catégorie bibliographique est celle qui se réfère aux conséquences de la désindustrialisation sur les activités économiques nationales et les ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56175
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56175
ND
56175
Εναλλακτικός τίτλος
The transformations of industrial brownfields into sustainable neighborhoods, a stepping-stone towards the sustainable city: the case studies of Ile-de-Nantes and Docks-de-Seine
Les transformations des friches industrielles en écoquartiers, un tremplin vers la ville durable: les cas de l'Ile-de-Nantes et des Docks-de-Seine
Συγγραφέας
Τούρα, Βαρβάρα (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Εξεταστική επιτροπή
Devisme Laurent
Morisset Lucie
Nez Heloïse
Frey Jean-Pierre
Fernandez Beatriz
Hachez-Leroy Florence
Ozouf-Marignier Marie-Vic
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Αστικές μελέτες
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη πόλη
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.