Διερεύνηση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που εξαρτώνται από τη φωσφορυλίωση του επαγόμενου από την υποξία παράγοντα HIF-1α και του ρόλου τους στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία

Περίληψη

Ο επαγόμενος από την υποξία παράγοντας-1 (HIF-1) είναι ο βασικός μεταγραφικός μεσολαβητής της κυτταρικής απόκρισης στην υποξία. Η ρύθμιση της HIF-1α υπομονάδας του εκτός από το οξυγόνο ρυθμίζεται και από ένα μεγάλο αριθμό μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων, όπως η φωσφορυλίωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι δύο τροποποιήσεις που είχαν ταυτοποιηθεί στο εργαστήριο μας έχουν αντίθετο αποτέλεσμα στη δράση του HIF-1. Η φωσφορυλίωση του HIF-1α από την κινάση πρωτεϊνών CK1δ μειώνει την ενεργότητα του HIF-1. Αντίθετα, η φωσφορυλίωση από τις ERK1/2 επιτρέπει τη συσσώρευση του HIF-1α στον πυρήνα και την ενίσχυση της δραστικότητας του HIF-1. Η παρούσα εργασία εστιάστηκε στα ακόλουθα ερωτήματα: 1) Ρυθμίζει η φωσφορυλίωση από τις ERK1/2 την αλληλεπίδραση του HIF-1α με άλλες πρωτεΐνες και την έκφραση πρωτεϊνών σε συνθήκες υποξίας; 2) Πώς δύο ανταγωνιστικές τροποποιήσεις (από τις ERK1/2 και τη CK1δ) ρυθμίζουν ταυτόχρονα τη λειτουργία του HIF-1α; Για να απαντηθούν τα ερωτήματα, δημιουργήθηκαν HIF1A-/- σειρές π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) is the key transcriptional regulator of the cellular response to hypoxia. Apart from oxygen, the regulation of HIF-1α subunit is also mediated by numerous post-translational modifications, such as phosphorylation. It is noteworthy that two HIF-1α modifications, previously identified in our laboratory, have an opposite effect on its action. Phosphorylation of HIF-1α by the protein kinase CK1δ reduces HIF-1 activity. Conversely, phosphorylation by ERK1/2 allows HIF-1α to accumulate in the nucleus and enhance HIF-1 activity. Our work was focused on the following questions: 1) Does phosphorylation by ERK1/2 regulate HIF-1α interaction with other proteins and protein expression under hypoxic conditions? 2) How do these two competing phosphorylations (by ERK1/2 and CK1δ) regulate HIF-1α function? To answer these questions, HIF1A-/- cell lines that do not express endogenous HIF-1α were generated, which by stable transfection express different forms of HIF-1α ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/56172
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56172
ND
56172
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of HIF-1α phosphorylation-dependent protein interactions and their role in cancer cell adaptation to hypoxia
Συγγραφέας
Αρσένη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμων Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνής Ηλίας
Σίμος Γεώργιος
Λιάκος Παναγιώτης
Χαχάμη Γεωργία
Παρασκευά Ευφροσύνη
Αμούτζιας Γρηγόριος
Γιακουντής Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Υποξία; HIF-1α; ERK1/2; CK1δ; Φωσφορυλίωση; Καρκίνος; Μίτωση; Μικροσωληνίσκοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.