Ανάπτυξη υβριδικών καταλυτικών συστημάτων Fe και Ru για παραγωγή H2 από μυρμηκικό οξύ

Περίληψη

Η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας για παραγωγή Η2 ως εναλλακτικού καυσίμου έναντι των ορυκτών αποτελεί έναν σημαντικό στόχο της επιστημονικής κοινότητας λόγω της σταδιακής μείωσης των ορυκτών αποθεμάτων και της ρύπανσης που προκαλούν. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην εύρεση πηγών παραγωγής Η2, σε μεγάλες ποσότητες, ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και στην ανάπτυξη φθηνών και αποτελεσματικών συστημάτων παραγωγής του. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις καταλληλότερες πηγές Η2 θεωρείται το HCOOH, μέσω της διάσπασής του από μοριακούς καταλύτες. Η εμπορική βιωσιμότητα των καταλυτών παραγωγής Η2 εξαρτάται από την ικανότητά τους να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους χρήσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης σε συνθήκες περιβάλλοντος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3, εισάγεται η έννοια της χρήσης-αποθήκευσης-επαναλειτουργίας (USR) που εφαρμόζεται σε έναν καταλύτη (Ru-φωσφίνης), σε διφασικό καταλυτικό σύστημα για την παραγωγή Η2 μέσω αφυδρογ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of appropriate technology for the production of H2 as an alternative fuel to fossil fuels is an important goal of the scientific community due to the gradual reduction of fossil reserves and the pollution they cause. Interest is mainly focused on finding sources of H2 production in large quantities, under mild temperature and pressure conditions, and on developing cheap and efficient production systems. In this context, one of the most suitable sources of H2 is considered to be HCOOH, through its decomposition by molecular catalysts. The commercial viability of H2 production catalysts depends on their ability to undergo repeated cycles of use, storage, and reuse under ambient conditions. In this PhD thesis, specifically in Chapter 3, the concept of Use-Store-Reuse (USR) applied to a catalyst (Ru-phosphine) in a two-phase catalytic system for H2 production via HCOOH dehydrogenation is introduced. The catalytic system, which utilizes Ru/P(CH2CH2PPh2)3 (Ru/PP3) in a trigly ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56166
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56166
ND
56166
Εναλλακτικός τίτλος
Development of hybrid Fe and Ru catalytic systems for H2 production from formic acid
Συγγραφέας
Θεοδωρακόπουλος, Μαρίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυικής Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λουλούδη Μαρία
Πλακατούρας Ιωάννης
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Γαρούφης Αχιλλέας
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ανόργανη και Πυρηνική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Παραγωγή υδρογόνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.