Ανάπτυξη και μελέτη σε πραγματικό χρόνο υμενίων ανόργανων και οργανικών υλικών για χρήση σε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη νανο-υμενίων μεταλοργανικού ημιαγωγού περοβσκίτη (MAPbI3) και μειγμάτος οργανικών ημιαγωγών (P3HT:PCBM) που αναπτύχθηκαν με υγρές τεχνικές και διαδικασίες εκτύπωσης για χρήση σε εύκαμπτες εκτυπωμένες φωτοβολταϊκές διατάξεις (ΦΒ). Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίαρχα με την χρήση της τεχνικής της φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας (Spectroscopic Ellipsometry, SE), αλλά και άλλων φασματοσκοπικών και μη τεχνικών. Τα πειράματα εστιάζονται σε φασματοσκοπικές μετρήσεις πραγματικού χρόνου (in-situ & real-time, in-line & real-time) κατά την ανάπτυξη ή εκτύπωση υλικών, από εργαστηριακή κλίμακα μέχρι και διαδικασίες εκτύπωσης από ρολό σε ρολό (Roll-to-Roll, R2R). Παράλληλα, αναπτύχθηκαν τα κατάλληλα οπτικά μοντέλα για την φυσική ερμηνεία και ποσοτικοποίηση των μετρούμενων φασμάτων. Με εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών, ερμηνευτήκαν οι μηχανισμοί ανάπτυξης περοβσκίτη και βρέθηκαν οι βέλτιστες παράμετροι (θερμοκρασία, χρήση Ν2 κ.α ) για την ανάπτυξη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is the study of nano-films of metal-organic perovskite semiconductor (MAPbI3) and blend of organic semiconductors (P3HT:PCBM) grown using wet techniques and printing processes for use in flexible printed photovoltaic (PV) devices. The study is primarily conducted using the technique of Spectroscopic Ellipsometry (SE), as well as other spectroscopic and non-spectroscopic techniques. The experiments focus on spectroscopic real-time measurements (in-situ & real-time, in-line & real-time) during the growth or printing of materials, from laboratory scale to roll-to-roll printing processes (R2R). Additionally, optical models have been developed for the physical interpretation and quantification of the measured spectra. By applying the above methodologies, the growth mechanisms of perovskite were interpreted, and optimal parameters (temperature, use of N2, etc.) for the growth of smooth films without degraded phases of PbI2 were found. Furthermore, long-length ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56164
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56164
ND
56164
Εναλλακτικός τίτλος
Growth and real-time study of thin films of inorganic and organic materials for use in organic electronic devices
Συγγραφέας
Ζαχαριάδης, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων, Νανοσυστημάτων και Νανομετρολογίας (LTFN)
Εξεταστική επιτροπή
Λογοθετίδης Στέργιος
Πατσαλάς Παναγιώτης
Γιώτη Μαρία
Αρβανιτίδης Ιωάννης
Λοιδωρίκης Ελευθέριος
Λασκαράκης Αργύριος
Βολωνάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Φασματοσκοπική ελλειψομετρία; Περοβσκίτες; Οργανικά ηλεκτρονικά; Εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.