Ανάπτυξη και μελέτη με τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας διδιάστατων διχαλκογενιδίων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν με τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας Raman και φωτοφωταύγειας (PL), τόσο σε συνθήκες περιβάλλοντος όσο και σε συνθήκες υψηλής πίεσης, κρύσταλλοι όγκου και διδιάστατοι (2D) του διχαλκογενιδίου μεταβατικού μετάλλου MoS2 και των διχαλκογενιδίων του κασσιτέρου SnS2, SnSe2 και SnSxSe2-x (0<x<2). Αρχικά, μελετήθηκαν με τεχνικής οπτικής φασματοσκοπίας PL και Raman υπό κανονική και υψηλή πίεση, κρύσταλλοι όγκου και 2D MoS2, οι οποίοι μεταφέρθηκαν απευθείας στον άκμονα διαμαντιού της κυψελίδας άκμονος διαμαντιού (ΚΑΔ, ‘substrate-free’ 2D κρύσταλλοι). Για την εφαρμογή υψηλών πιέσεων στα δείγματα στο εσωτερικό της ΚΑΔ χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ρευστά (το υψηλού ιξώδους μη πολικό έλαιο Daphne 7474TM και το χαμηλού ιξώδους πολικό μίγμα μεθανόλης-αιθανόλης 4:1) ως μέσα μετάδοσης της πίεσης (PTM). Η εν λόγω μελέτη κατέδειξε σημαντικές διαφορές στην απόκριση στην εφαρμοζόμενη πίεση των κρυστάλλων όγκου και των 2D κρυστάλλων MoS2 που αποδίδονται στις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis dissertation presents the systematic study by means of Raman and photoluminescence (PL) optical spectroscopic techniques at ambient and high pressure conditions, of bulk and two-dimensional (2D) crystals of the transition metal dichalcogenide MoS2, as well as of the SnS2, SnSe2 and SnSxSe2-x (0<x<2) tin dichalcogenides. As a first step, bulk and 2D MoS2 crystals are examined by PL and Raman, both at ambient and high-pressure conditions. The CVD grown 2D crystals were transferred from their SiO2/Si substrates directly onto the diamond anvil of the high-pressure diamond anvil cell (DAC, ‘substrate-free’ 2D crystals), while two different fluids were alternatively used as the pressure transmitting medium (PTM); the high-viscosity non-polar Daphne 7474TM and the low-viscosity polar 4:1 methanol-ethanol mixture. The observed deviations between the pressure response of the bulk and the ‘substrate-free’ 2D MoS2 crystals are attributed to the different stress situation in each case (hydros ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56163
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56163
ND
56163
Εναλλακτικός τίτλος
Growth and optical spectroscopic study of two-dimensional dichalcogenides
Συγγραφέας
Σόρογκα, Νίκη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Εργαστήριο Φασματοσκοπίας
Εξεταστική επιτροπή
Αρβανιτίδης Ιωάννης
Παπαγγελής Κωνσταντίνος
Χριστόφιλος Δημήτριος
Κατσικίνη Μαρία
Πατσαλάς Παναγιώτης
Γιώτη Μαρία
Λασκαράκης Αργύριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Διχαλκογενίδια μεταβατικών μετάλλων; Διχαλκογενίδια του κασσιτέρου; Διδιάστατοι κρύσταλλοι; Φασματοσκοπία Raman; Φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας; Υψηλή πίεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.