Μελέτη συσχέτισης πολυμορφισμών των γονιδίων SUMF1, IREB2, FKBP5 και GLCCI1 με τον κλινικό φαινότυπο, την εξέλιξη της νόσου και την ανταπόκριση σε θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Περίληψη

Αυτή η διδακτορική διατριβή ερευνά τη γενετική βάση της εξέλιξης της Χρόνιας Παθητικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και τη διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία, εστιάζοντας σε πολυμορφισμούς εντός των γονιδίων IREB2, SUMF1, FKBP5, και GLCCI1. Η ΧΑΠ, κύρια αιτία ασθενείας και θανάτου παγκοσμίως, χαρακτηρίζεται από μόνιμη περιορισμένη ροή αέρα και αυξημένη χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση. Η πολυπλοκότητα της παθοφυσιολογίας της και ο πολυπαραγοντικός χαρακτήρας των εξάρσεών της, που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές εκθέσεις και γενετική προδιάθεση, τονίζουν την ανάγκη για προσωποποιημένη θεραπευτική προσέγγιση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη HISTORIC, μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, αυτή η έρευνα εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων γενετικών πολυμορφισμών και χαρακτηριστικών της ΧΑΠ, όπως αναπνευστικές παραμέτρους, καθώς και την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, σε 165 ασθενείς. Η ανάλυσή μας χρησιμοποίησε πολυμεταβλητά λογισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis investigates the genetic underpinnings of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) progression and the differential response to treatment, focusing on polymorphisms within the IREB2, SUMF1, FKBP5, and GLCCI1 genes. COPD, a leading cause of morbidity and mortality globally, is characterized by persistent airflow limitation and an enhanced chronic inflammatory response. The complexity of its pathophysiology and the multifactorial nature of its exacerbations, including environmental exposures and genetic predispositions, underscore the ncessity for personalized treatment approaches. Utilizing data from the HISTORIC study, a double-blind, randomized, placebo-controlled trial, this research examined the associations between specific genetic variants and COPD characteristics, including lung function parameters, and responsiveness to inhaled corticosteroids (ICS), among 165 patients. Our analysis employed multivariable logistic and linear regression models, adjusted f ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56092
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56092
ND
56092
Εναλλακτικός τίτλος
Association of SUMF1, IREB2, FKBP5 and GLCCΙ1 gene polymorphisms with clinical phenotype, disease progression, and response to glucocorticoid treatment in chronic obstructive pulmonary disease
Συγγραφέας
Ντέντη, Χαρίκλεια (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γούλας Αντώνιος
Φιδάνη Στυλιανή
Stolz Diana
Βιζιριανάκης Ιωάννης
Παπαδοπούλου Λευκοθέα
Παπαζήσης Γεώργιος
Πουρζιτάκη Χρυσούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Φαρμακολογία και Φαρμακευτική
Λέξεις-κλειδιά
Φαρμακογενετική; ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια); Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.