Κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων από διδιάστατα σύνθετα υλικά με βάση τα μεταβατικά μέταλλα (MAXenes)

Περίληψη

Η απομόνωση του γραφενίου με τη χρήση της τεχνικής της μηχανικής αποφλοίωσης απέδειξε ότι τα τρισδιάστατα υλικά με δομή από διαδοχικά στρώματα ατομικών στοιχείων, όπου οι δεσμοί μεταξύ των στρωμάτων είναι ασθενικοί, μπορούν να μετατραπούν στα αντίστοιχά τους διδιάστατα υλικά με μία τόσο απλή τεχνική. Έως σήμερα η μέθοδος της μηχανικής αποφλοίωσης έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλά υλικά με φυλλόμορφη δομή των οποίων οι δεσμοί μεταξύ των στρωμάτων είναι Van der Waals με τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα να είναι το εξαγωνικό νιτρίδιο του Βορίου (h-BN) και τα διχαλκογενή μεταβατικά μέταλλα (TMDC). Μία άλλη κατηγορία σύνθετων υλικών με φυλλόμορφη δομή είναι αυτή των φάσεων MAX, στις οποίες το γράμμα Μ αναφέρεται στα μεταβατικά μέταλλα, το γράμμα Α αντιστοιχεί στα στοιχεία των ομάδων 13-16 του περιοδικού πίνακα και το γράμμα Χ αναφέρεται στον άνθρακα (C) ή στο άζωτο (Ν) και η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον εξαιτίας του ιδιαίτερου τρόπου που συνδυάζει τις ιδιοτήτες τόσο των μετά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The isolation of graphene using mechanical exfoliation indicated that layered structure bulk materials with weak layer-to-layer bonds can be transformed to their 2D derivates with such a simple technique. To date, mechanical exfoliation has been successfully applied to various lamellar materials with van der Waals inter-layer bonding, such as hexagonal boron nitride (h-BN) and transition metal dichalcogenides (TMDC). Another class of lamellar compounds named MAX phases, where M is an early transition metal, A belongs to group 13-16 of the periodic table and X is C or N, has globally aroused interest owing to a particular combination of ceramic and metal properties. Their layered structure displays stronger inter-layer (metallic) bonds than van der Waals and since 2011, when the first 2D counterparts, named MXenes, were produced by chemically etching of the parent MAX phases, no other delamination technique has been applied so far. In this thesis we introduce a new way to delaminate ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56053
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56053
ND
56053
Εναλλακτικός τίτλος
Two dimensional electron devices built with large area MAXenes
Dispositifs électroniques bi-dimensionnels fabriqués à partir de MAX-enes
Συγγραφέας
Γκουντάρας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Université Grenoble Alpes
Εξεταστική επιτροπή
Ouisse Thierry
Coraux Johann
Renevier Hubert
Cabioch Thierry
Hackens Benoît
Journet Catherine
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική συμπυκνωμένης ύλης
Λέξεις-κλειδιά
Φάσεις ΜΑΧ; Μηχανική αποφλοίωση; MAXenes; Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός; Χημική χάραξη; Διδιάστατα υλικά
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.