Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία FTIR και εκτίμηση των εκπομπών τους

Περίληψη

Ένα φορητό φασματοφωτόμετρο άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, Bruker EM27/SUN FTIR, έχει εγκατασταθεί στην αστική πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του 2019, στα πλαίσια του Συνεργιτικού Δικτύου Παρακολούθησης Ολικών Στήλων Άνθρακα (COCCON), που πραγματοποιεί μετρήσεις κατακόρυφων στηλών του μέσου όρου των μοριακών κλασμάτων ξηρού αέρα, αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (XCO2), το μεθάνιο (XCH4) και οι υδρατμοί (XH2O) ή το μονοξείδιο του άνθρακα (XCO). Όσον αφορά την ετήσια μεταβλητότητα, το πλάτος του εποχιακού κύκλου στις συγκεντρώσεις του CO2 στην Θεσσαλονίκη, ακολουθεί την πορεία ενός σταθμού COCCON στο βόρειο ημισφαίριο, με ευδιάκριτη εποχιακή μεταβλητότητα η οποία έχει ετήσια αύξηση περίπου 2-3 ppm. Το XCO2 εμφανίζει μέγιστες συγκεντρώσεις της τάξης των 424,94 ± 0,573 ppm, ενώ η ελάχιστη παρατηρείται στις 22/07/2019 με τιμή 404,82 ± 0,602 ppm. Το XCO δεν εμφανίζει πάντα έντονο ετήσιο κύκλο. Το XCO εμφανίζει υψηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A portable direct solar viewing Bruker EM27/SUN FTIR (Fourier Transform InfraRed) spectrometer has been installed in the urban city of Thessaloniki, Greece since January 2019, in the frame of the COllaborative Carbon Column Observing Network (COCCON), performing measurements of total column-averaged dry air mole fractions of greenhouse gases such as carbon dioxide (XCO2), methane (XCH4) and water vapor (XH2O) or carbon monoxide (XCO). Concerning the annual variability, the amplitude of the seasonal cycle in Thessaloniki’s CO2 concentrations follows the pattern of a typical mid-northern hemisphere COCCON site with a discernible seasonal variability and an interannual increase of about 2-3 ppm. XCO2 shows maximum concentrations with 424.94 ± 0.573 ppm, while a minimum is observed at 2019/07/22 with a value of 404.82 ± 0.602 ppm. XCO does not always show a pronounced annual cycle. XCO shows higher values during winter due to anthropogenic emissions (such as incomplete combustion of fossil ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56045
ND
56045
Εναλλακτικός τίτλος
Remote sensing of greenhouse gases with FTIR spectroscopy and estimate of their emissions
Συγγραφέας
Μέρμηγκας, Μάριος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλής Δημήτριος
Μπάης Αλκιβιάδης
Hase Frank
Μελάς Δημήτριος
Τουρπάλη Κλεαρέτη
Μελέτη Χαρίκλεια
Ζάνης Πρόδρομος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Κλιματική αλλαγή; Θερμοκηπικά αέρια; Τηλεπισκόπηση ατμόσφαιρας; Δορυφορική τηλεπισκόπηση; Μεθάνιο; Διοξείδιο του άνθρακα; Μονοξείδιο του άνθρακα; Παγκόσμια θέρμανση; Ατμόσφαιρα; Ατμοσφαιρική φυσική; Θεσσαλονίκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.