Προσεγγίζοντας τον διανοητικό ορίζοντα και την παιδεία του βυζαντινού κλήρου (μέσα ΙΔ΄ - μέσα ΙΕ΄ αιώνα)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση του διανοητικού ορίζοντα και της παιδείας των μελών του ανώτερου κλήρου (διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι) που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν από τα μέσα του 14ου μέχρι τα μέσα του 15ου αι. στη βυζαντινή επικράτεια αλλά και εκτός αυτής, σε όσες περιοχές υπάγονταν εκκλησιαστικά στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ο βυζαντινός κλήρος συνιστούσε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Τα μέλη του βρίσκονταν εγκατεσπαρμένα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ η κύρια διάκριση μεταξύ τους εντοπιζόταν στον ιερατικό βαθμό και δευτερευόντως στην επιλογή του έγγαμου ή μοναχικού τρόπου ζωής. Ο ρόλος τους μέσα στην υστεροβυζαντινή κοινωνία ήταν ευρύς, αφού εξίσου διευρυμένο ήταν και το πεδίο δραστηριοποίησής τους. Η έκτασή του οφειλόταν τόσο στην παλαιότερη βυζαντινή παράδοση όσο και στις ιστορικές συνθήκες της εξεταζόμενης περιόδου. Έκδηλή ήταν η αύξηση της πατριαρχικής ισχύος, χάρη στην οποία αναπληρώνονταν τα κενά τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the investigation of the intellectual horizon and culture of the members of the upper clergy (deacons, priests, bishops), who were active from the mid-14th to the mid-15th ce. in byzantine territory and outside it, in all the areas in which they were ecclesiastically dependent on the Patriarchate of Constantinople. The byzantine clergy constituted a particular social group with certain common characteristics. Its members were located in all social strata, whereas the main distinction between them was the ranks of the priesthood and, secondarily, the choice of the married or monastic way of life. Their role in the late byzantine society was wide-ranging since the scope of their activities was wide too. Its extent was due both to the earlier byzantine tradition and the historical conditions of the period under consideration. It is particularly noteworthy that as the imperial power was collapsing, the patriarchal one increased, a fact that led the cler ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56041
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56041
ND
56041
Εναλλακτικός τίτλος
Approaching the intellectual horizon and the paideia of the byzantine clergy (mid 14th-mid 15th ce)
Συγγραφέας
Τσεκούρας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μεργιαλή-Σαχά Σοφία
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα
Λαμπάκης Στυλιανός
Νικολάου Αικατερίνη
Κιουσοπούλου Αντωνία
Μέριανος Γεράσιμος
Χατζάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Παιδεία; Ορθόδοξος κλήρος; Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; Παλαιολόγοι; Βυζαντινή αυτοκρατορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.