Μοντελοποίηση συστημάτων διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ)

Περίληψη

Τα προβλήματα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ενταθεί. Οι κυβερνήσεις και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στραφεί στη δημιουργία, καθιέρωση και εφαρμογή νομικών πλαισίων, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, στοχεύοντας βραχυπρόθεσμα στην ελαχιστοποίηση και μακροπρόθεσμα την αντιστροφή των αρνητικών περιβαλλοντικών αυτών επιπτώσεων. Όσον αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων, η εφαρμογή της Οδηγίας 851/2018(EE) θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, προλαμβάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή απορριμμάτων καθώς και τις αρνητικές συνέπειες της παραγωγής και διαχείρισης αυτών, περιορίζοντας έτσι τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων στην διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. Ταυτόχρονα, ο νέος κλιματικός νόμος 4936/2022 που θεσπίζει μέτρα και πολιτικές για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The problems arising from environmental impacts associated with human activities have intensified in recent decades. Governments, particularly the European Union, have focused on creating, establishing, and implementing legal frameworks, directives, and guidelines. Their short-term goal is the minimization and, in the long term, the reversal of these negative environmental impacts. Directive 851/2018 (EU) introduces environmental protection and human health measures to manage urban solid waste. These measures aim to prevent or reduce waste production, mitigate the negative consequences of production and waste management, limit the overall impact of resource use, and enhance the waste management system efficiency. Simultaneously, the new climate law, Law No. 4936/2022, establishes measures and policies for the country's adaptation to climate change and ensures decarbonization by 2050. These initiatives play a crucial role in transitioning to a circular economy and ensuring the long-term ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56030
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56030
ND
56030
Εναλλακτικός τίτλος
Modelling solid waste management systems, using advanced life cycle assessment (LCA) tools
Συγγραφέας
Χαζιράκης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Εξεταστική επιτροπή
Γιδαράκος Ευάγγελος
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Γιαννής Απόστολος
Νικολαίδης Νικόλαος
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Αραμπατζής Γεώργιος
Κομίλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Παγκόσμια και πλανητική αλλαγή, κλιματική αλλαγή
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση κύκλου ζωής; Βιοαπόβλητα; Κομποστοποίηση; Διαχείριση στερεών αποβλήτων; Σταθμοί Μεταφόρτωσης απορριμμάτων; Αστικά στερεά απόβλητα, Παραγωγή και Συλλογή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.