Ο φάκελος αξιολόγησης (portfolio): διερεύνηση των παραμέτρων της εφαρμογής του στο νηπιαγωγείο

Περίληψη

Ο Φάκελος Αξιολόγησης στην τάξη του νηπιαγωγείου μελετάται με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι δε συνιστά απλώς μια μέθοδο αξιολόγησης της μάθησης των παιδιών μέσω της επιλογής και της συλλογής των έργων τους. Η σημασία του κυρίως αφορά στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του με τη συνεργασία εκπαιδευτικού, παιδιού, συνομηλίκων και γονέων. Οι διαδικασίες αυτές αντλούν τις αρχές τους από τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης και καθιστούν τον Φάκελο Αξιολόγησης για όλους τους εμπλεκόμενους πηγή κατάκτησης ικανοτήτων για τη μάθηση, την ανάπτυξη και τη δημοκρατία. Ως πολυπαραμετρική μέθοδος ο Φάκελος Αξιολόγησης απαιτεί για την εφαρμογή του τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή έχει σκοπό τη μελέτη των παραμέτρων της εφαρμογής του Φακέλου Αξιολόγησης σε νηπιαγωγεία της Ελλάδας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού εξετάζονται: α) οι απόψεις και οι πρακτικές των νηπιαγωγών σχετικά με την εφαρμογή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Portfolio in the kindergarten classroom is being studied with ever-increasing interest, as research shows that it is not just a method of assessing children's learning through the selection and collection of their works. Its importance mainly concerns the procedures carried out in the context of its operation with the cooperation of teacher, student, classmates and parents. These procedures draw their principles from constructivist theories of learning and make the Portfolio for all involved a source of acquisition of competences for learning, development and democracy. As a multiparametric method, the Portfolio requires the constant support of teachers for its implementation. This PhD thesis aims to research the parameters of the implementation of the Portfolio in kindergartens in Greece. To accomplish this goal, the following are examined: a) the views and practices of the kindergarten teachers regarding the implementation of the Portfolio in their classroom, b) the views of the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55958
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55958
ND
55958
Εναλλακτικός τίτλος
The portfolio: research of the parameters of its implementation in the kindergarten
Συγγραφέας
Νεραντζίδου, Ανθούλα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ρεκαλίδου Γαλήνη
Στραβάκου Πελαγία
Καραδημητρίου Κωνσταντίνος
Κακανά Δόμνα
Καραφύλλης Αθανάσιος
Κασιμάτη Αικατερίνη
Πεντέρη Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Φάκελος αξιολόγησης; Νηπιαγωγείο; Νηπιαγωγοί; Σχολικοί σύμβουλοι; Συνεργασία νηπιαγωγών-γονέων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.