Ο Βυζαντινός Αυτοκράτωρ Αλέξιος Γ' Κομηνός Άγγελος (1195-1203)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τη συστηματική μελέτη της βασιλείας του Αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού Αγγέλου (1195-1203). Όπως σχολιάζεται και στα σχετικά κεφάλαια, τα υπάρχοντα σχήματα ερμηνείας δεν λαμβάνουν υπόψιν πολλά από τα στοιχεία που οι πηγές παρέχουν, θέτοντας ως κέντρο της ανάλυσής του τη Δ΄ Σταυροφορία. Μέχρι σήμερα η έρευνα αρκούνταν κατά κύριο λόγο στην υιοθέτηση ενός γενικευτικού σχήματος που αντιμετώπιζε το τελευταίο τέταρτο του 12ου αιώνα ως μία εποχή παρακμής, με την άλωση του 1204 να θεωρείται συχνά ως νομοτελειακό γεγονός. Η διατριβή δεν εστιάζει στο πρόσωπο του Αυτοκράτορα και δεν αποτελεί βιογραφία. Στόχος της είναι η διεξοδική μελέτη και ανάλυση των γεγονότων, των προσώπων και των ιστορικών φαινομένων της περιόδου και η ένταξή τους στον βυζαντινό 12ο αιώνα ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη κυριαρχία της δυναστείας των Κομνηνών, συνέχεια της οποίας υπήρξε και αυτή των Αγγέλων. Τα κύρια ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι τα εξής: (α) ποιοι οι στόχοι της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study aims to present the reign of Emperor Alexios III Komnenos Angelos (1195-1203) by examining (a) the aims of Alexios’ domestic and foreign policy, (b) the implemented policies, (c) and their success level. The thesis does not focus on the person of the emperor and it’s not a biography. Its aim is the thorough study and analysis of the events, historical phenomena, and leading figures of the period and their inclusion into the Byzantine 12th century, which was dominated by the Komnenoi dynasty. The dissertation is divided into four main parts. In the introduction, the main aims of the study are presented, along with an examination of the main historiographical sources. The first chapter studies the prosopography of the Angelos family and the life and political role of Alexios before he acceded to the throne, followed by a brief account of the reign of Isaac II Angelos (1185-1195) and a detailed examination of the causes which led to his overthrow by Alexios and a group of his cl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/55942
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55942
ND
55942
Εναλλακτικός τίτλος
The Byzantine Emperor Alexios III Komnenos Angelos (1195-1203)
Συγγραφέας
Μαρκάκης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Πανταζής)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Σταυράκος Χρήστος
Γιαρένης Ηλίας
Κορδώσης Μιχαήλ
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας
Stancovic Vlada
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή αυτοκρατορία; 12ος αιώνας; Αλέξιος Γ΄; Κομνηνοί, Αγγέλοι; Πολιτική ιστορία; Βυζαντινή οικονομία; Βυζαντινή εξωτερική πολιτική; Στρατιωτική ιστορία; Αυτοκρατορική ιδεολογία; Εκκλησιαστική ιστορία; Βαλκάνια; Μικρά Ασία; Ιταλία; Προσωπογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.