Η εκτίμηση της έκφρασης της μεθυλίωσης του DNA στα γονίδια του αναστολέα της μεταλλοπρωτεϊνάσης 3 του υποστρώματος (TIMP-3) και της κινάσης της πρωτεΐνης της σχετιζόμενης με τον θάνατο (DAPK) σε ασθενείς με προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις ενδοστοματικά, ως μέσο πρώιμης διάγνωσης και πρόβλεψης της εξέλιξης των αλλοιώσεων

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι δυνητικά κακοήθεις βλάβες στην στοματική κοιλότητα όπως ο ομαλός λειχήνας (ΟΛ) ή η λευκοπλακία(Λ) διαφόρων βαθμών δυσπλασίας εμφανίζουν σημαντικό δυναμικό κακοήθους εξαλλαγής με αποτέλεσμα πολλές φορές να αποτελούν προπομπό της ανάπτυξης καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου (ΚΠΕ) στη στοματική κοιλότητα. Το τελευταίο με τη σειρά του αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου προκαλώντας περίπου 325 .000 θανάτους ετησίως. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η πρώιμη ανίχνευση της πιθανότητας κακοήθους εξαλλαγής των δυνητικά κακοήθων βλαβών αλλά και η εκτίμηση της πρόγνωση της εξέλιξης του ΚΠΕ πιθανώς να είναι ικανή να αποτρέψει την εξέλιξη μιας βλάβης σε κακοήθεια όπως και την επέκταση της κακοήθειας μέσω διήθησης, την μετάσταση και τέλος την υποτροπή της με αποτέλεσμα την βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών. Υπό το πρίσμα αυτών των αναγκών η εύρεση δεικτών που θα μπορούν να τις εξυπηρετήσουν είναι εξαιρετικά σημαντική. Ειδικότερα η μελέτη τους, μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Potentially malignant disorders such as Oral Lichen Planus(OLP) or Leukoplakia(L) of several degrees of dysplasia manifest a significant potential of malignant transformation being a precursor to the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC). The latter, in turn, composes a critical cause of death being responsible for 325.000 deaths every year. Thus, it gets understood that the early detection of the malignant transformation of potentially malignant lesions, as well as the prediction of the evolution of OSCC, may prevent the evolution of a potentially malignant to a malignancy, as well as the local outspread of the latter through infiltration, its metastasis and finally its remission improving this way the life expectancy of the patients. In light of this need, the discovery of several markers that are able to fulfill them is extremely important. In particular the study of such markers through detection of their epigenetic profile and especially that of methyla ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55921
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55921
ND
55921
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the expression of DNA methylation in the genes of the tissue inhibitor of metalloproteinase 3 of (TIMP-3) and the death associated protein kinase (DAPK) in patients with premalignant and malignant lesions in the oral cavity as a means of early diagnosis and prognosis of the evolution of the lesions
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Πέτρος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Πουλόπουλος Αθανάσιος
Ανδρεάδης Δημήτριος
Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος
Νταμπαράκης Νικόλαος
Οικονομίδης Νικόλαος
Ματιάκης Απόστολος
Βενέτης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επαγγέλματα υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μεθυλίωση; Αναστολέας της μεταλλοπρωτεϊνάσης 3; Πρωτεΐνη σχετιζόμενη με το θάνατο; Πρώιμη διάγνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.