Συστημική και ολιστική προσέγγιση της βιοενέργειας από αγροτοβιομηχανικά απορρίμματα για ένα περιφερειακό σχήμα κυκλικής οικονομίας

Περίληψη

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ενόψει της κλιματικής κρίσης, της έλλειψης των πόρων, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της πληθυσμιακής αύξησης. H παρούσα διδακτορική μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας συστημικής, ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης των συστημάτων παραγωγής βιοενέργειας από αγροτοβιομηχανικά απορρίμματα, με έμφαση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για μια συστημική προσέγγιση ζητήματα όπως οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, η διαθέσιμη βιομάζα (είδος, ποσότητα, προέλευση), η τεχνολογία, η κοινωνία, η εκπαίδευση και η διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μια ολιστική μελέτη και οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων και δυσλειτουργιών του τρέχοντος συστήματος. Όλες οι διαστάσεις της βιωσιμότητας (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Παρά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the greatest challenges facing humanity is achieving sustainable development in the face of the climate crisis, resource scarcity, ecosystem degradation and population growth. This PhD study highlights the need to adopt a systemic, holistic and interdisciplinary approach to bioenergy production systems from agro-industrial waste, with emphasis on the Thessaly Region. For a systemic approach, issues such as applied policies, available biomass (type, quantity, origin), technology, society, education and governance should be taken into account. A holistic study and proposed corrective actions are crucial to address the multiple challenges and disfunctions of the current system. All dimensions of sustainability (environment, economy, society) should be addressed taking into account policy and governance. Although the challenge is significant, there is a menu of technological options that can be used appropriately. However, a holistic and systemic approach is needed to develop system ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55907
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55907
ND
55907
Εναλλακτικός τίτλος
Systemic and holistic approach of bioenergy from agroindustrial waste for a regional circular economy scheme
Συγγραφέας
Φυτιλή, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Γεωργιάδης Μιχαήλ
Μαρνέλλος Γεώργιος
Βλαχοκώστας Χρίστος
Καραγιάννης Βάιος
Αχίλλας Χαρίσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Βιοενέργεια; Κυκλική οικονομία; Βιομάζα; Περιφέρεια Θεσσαλίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.