Η τριαντάχρονη δημογραφική και διοικητική απεικόνιση του Ιονίου Πανεπιστημίου (1984-2018)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και αποτύπωση των δημογραφικών και διοικητικών αλλαγών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την περίοδο 1984-2018, οι οποίες συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του. Η έρευνα στηρίχθηκε στο αρχειακό υλικό του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα αξιοποιήθηκαν τα βιβλία μητρώου των φοιτητών, του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επέτρεψαν την καταγραφή της εξελικτικής πορείας της διοικητικής δομής του Ιδρύματος. Επίσης, από τις δημογραφικές παραμέτρους που καταγράφονται στα βιβλία αυτά και τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυσή τους, διαμορφώθηκαν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε και το ψηφιακό αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, όπου ερευνήθηκαν τα σχετικά με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΦΕΚ, τα οποία φώτισαν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και βοήθησαν να γίνει κατανοητή η εκπαιδευτική του δομή. Η διατριβή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to investigate and capture the demographic and administrative changes in the Ionian University in the period 1984-2018, which contributed to the formation of its physiognomy. The research was based on archival material of the Ionian University. In particular, were used the registers of the students, the administrative and teaching staff as well as the minutes of the meetings of the administration of the University. The data collected made it possible to record the evolutionary course of the administrative structure of the foundation and from the demographic parameters recorded in these books and the statistical processing and analysis of them, were also formed the characteristics of its human resources. In addition, the digital archive of the National Printing Office was used, where was researched the information related to the Ionian University, which helped to understand its educational structure by illuminating the educational processes. The dissertation wa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/55895
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55895
ND
55895
Εναλλακτικός τίτλος
The thirty-year demographic and administrative visualization of the Ionian University (1984-2018)
Συγγραφέας
Κουρή, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Ανωγιάτης-Pele Δημήτριος
Μαυρέας Κωνσταντίνος
Δημόπουλος Ιωάννης
Δαμηλάκου Μαρία
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Ματαράγκα Καλομοίρα
Τόμπρος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Σύγχρονη ιστορία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Ιόνιο Πανεπιστήμιο; 1984-2018
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.