Προσρόφηση και εκχυλίση νανοσωματιδίων και ιόντων ευγενών μετάλλων με υβριδικά μεταλλοργανικά πλέγματα ζιρκονίου

Περίληψη

Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή, συντέθηκε ένα μεταλλο-οργανικό πλέγμα ζιρκονίου με μερκαπτοσουκινικό οξύ που φέρει ελεύθερες ομάδες θειόλης ως ροφητικό υλικό για την απομάκρυνση μεταλλικών νανοσωματιδίων και μεταλλικών ιόντων από το νερό. Διαπιστώθηκε ότι η ρόφηση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του MOF μέσω του σχηματισμού ισχυρών χημικών δεσμών μετάλλου-θειόλης που επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσληψη νανοσωματιδίων και ιόντων ευγενών μετάλλων από το νερό (<1 h). Η μέγιστη ικανότητα ρόφησης εξαρτάται από το μέγεθος των νανοσωματιδίων και κυμάνθηκε από 8-41,5 mg /g. Η λειτουργικότητα της επιφάνειας των νανοσωματιδίων δεν επηρέασε την απόδοση ρόφησης, η οποία διατηρήθηκε και σε φυσικά ύδατα μεταβλητής πολυπλοκότητας. Το υλικό ήταν επίσης αποτελεσματικό σε στήλες σταθερής κλίνης με εκτιμώμενη μέγιστη ικανότητα ρόφησης περίπου 7 mg /g, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από τις περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις των νανοσωματιδίων και επαρκής για την απομάκρυνσή τους από βιομηχανικά απόβλητα. Είναι σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this Ph.D work, a Zr4+-mercaptosuccinate metal organic framework with free thiol groups was synthesized as a sorbent for the removal of metal nanoparticles and metal ions from water. Sorption was found to occur on the surface of the MOF via the formation of strong metal-thiolate chemical bonds enabling the fast uptake of noble metal nanoparticles and noble metal ions form water (<1 h). The maximum sorption capacity was found to depend on the size of the nanoparticles and ranged from 8-41.5 mg /g. The surface functionalization of nanoparticles had no influence on sorption performance which was maintained also in natural waters of variable matrix complexity. The material was also efficient in fixed bed columns with estimated maximum sorption capacity of approximately 7 mg /g which is significantly higher than the environmental concentrations of nanoparticles and adequate for their removal from industrial wastewater. Importantly, the sorbed nanoparticles could be quantitatively recover ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/55889
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55889
ND
55889
Εναλλακτικός τίτλος
Adsorption and extraction of nanoparticles and noble metal ions by a Zr4+-mercaptosuccinate metal organic framework
Συγγραφέας
Τζιάσιου, Χαρίκλεια (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γκιώκας Δημοσθένης
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Μάνος Εμμανουήλ
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Πλακατούρας Ιωάννης
Σακκάς Βασίλειος
Τσόγκας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Εκχύλιση; Προσρόφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.