Σύγκριση του νεφροσκοπίου 18Fr (πρόσβαση 22Fr) και του νεφροσκοπίου 7,5Fr (πρόσβαση 12Fr) με το συμβατικό νεφροσκόπιο 26Fr (πρόσβαση 30Fr) ως προς τον τραυματισμό του νεφρικού παρεγχύματος κατά τη διαδερμική προσπέλαση του πυελοκαλυκικού συστήματος: κλινική και πειραματική μελέτη

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ένα κλινικό και ένα πειραματικό μέρος. Ο σκοπός του πειραματικού μέρους ήταν να αξιολογηθεί εάν η μείωση της διαμέτρου της διαστολής στις επεμβάσεις PCNL οδηγεί σε μικρότερο νεφρικό τραύμα. Για να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήσαμε διαδερμική νεφρική πρόσβαση σε έντεκα χοίρους. Δύο χοίροι θανατώθηκαν αμέσως μετά το πείραμα, ενώ εννέα χοίροι θανατώθηκαν ένα μήνα αργότερα. Οι διαδερμικές προσβάσεις είχαν διαστολή 30Fr, 22Fr ή 12Fr. Τα ζώα υποβλήθηκαν σε τομογραφία υπολογιστή με σκιαγραφικό αμέσως μετά τη διαδικασία και 30 ημέρες αργότερα. Πραγματοποιήθηκε επίσης σπινθηρογράφημα DMSA με SPECT-CT. Οι νεφροί όλων των ζώων συλλέχθηκαν για ιστολογική αξιολόγηση. Υπολογίστηκε ο όγκος του ουλώδους ιστού και το ποσοστό του νεφρικού όγκου που αντικαταστάθηκε από ουλώδη ιστό. Τα αποτελέσματα από τις άμεσες μετεγχειρητικές αξονικές τομογραφίες αποκάλυψαν σημαντική διαφορά στη διάμετρο του ελαττώματος μεταξύ των τριών μεθόδων. Ωστόσο, ο όγκος της ουλής που υπολογίστηκε στις εικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study has a clinical and an experimental part. The purpose of the experimental part was to evaluate whether reducing tract dilation diameter in PCNL procedures results in minimizing of renal trauma of the percutaneous tract. To achieve that, a percutaneous renal access tract was established bilaterally to eleven pigs. Two pigs were euthanized immediately after the experiment, while nine pigs were sacrificed one month later. The percutaneous accesses were dilated up to 30Fr, 22Fr or 12Fr. The animals underwent a contrast-enhanced computer tomography immediately after the procedure and 30 days later. DMSA-scintigraphy with SPECT-CT was also performed. The kidneys of all animals were harvested for histological evaluation. The volume of scar tissue and the percentage of renal volume replaced by scar tissue were calculated. Results from the immediate post-procedural CT-scans revealed a significant difference in defect diameter among the three modalities. However, the scar volume calcul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55871
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55871
ND
55871
Εναλλακτικός τίτλος
Comparison between 18Fr nephroscope (22Fr access), 7,5Fr nephroscope (12Fr access) and 26Fr nephroscope (30Fr access) regarding renal parenchyma trauma during percutaneous nephrolithotomy
Συγγραφέας
Αδάμου, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λιάτσικος Ευάγγελος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Γιαννίτσας Κωνσταντίνος
Ζαμπάκης Πέτρος
Καγκάδης Γεώργιος
Καλληδώνης Παναγιώτης
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ουρολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαδερμική νεφρολιθοτομή; Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος; Νεφρολιθίαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.