Έρευνα των οδών επανασύνδεσης της φωταύγειας σε ανιχνευτές θερμοφωταύγειας: βελτιστοποίηση ως προς την θερμική διέγερση και το υλικό του ανιχνευτή

Περίληψη

Η τρέχουσα έρευνα επικεντρώνεται στο να εξετάσει τους μηχανισμούς που βρίσκονται στη βάση των φαινομένων επανασύνδεσης σε διεργασίες φωταύγειας, με εστίαση στα localized και de-localized φαινόμενα. Ο κύριος στόχος αυτής της διατριβής είναι διπλός: α) να αναπτύξει μεθοδολογίες για την εξερεύνηση της φυσικής που διέπει τις localized διαδρομές επανασύνδεσης, και β) να αναπτύξει προσεγγίσεις που επιτρέπουν τη μετάβαση μεταξύ αυτών των δύο διακριτών διαδρομών. Για τη μελέτη χρησιμοποιείται ένα νέο υλικό, ονόματι BeO Radkor, μαζί με καθιερωμένα δοσίμετρα όπως τα MgB4O7:Dy,Na και LiB4O7:Cu,In. Το Κεφάλαιο 1 παρέχει μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση της θερμοφωταύγειας και των θεμελιωδών αρχών της. Ορίζει τη θερμοφωταύγεια, καθορίζει διάφορα είδη φωταύγειας για σύγκριση και αναλύει το βασικό μοντέλο της θερμοφωταύγειας με επεξηγηματικά σχήματα. Επίσης, παρουσιάζει την οπτικώς προτρεπόμενη φωταύγεια με σταθερή ένταση διέγερσης, συζητά τα χαρακτηριστικά των φωταυγειακών καμπυλών και περιγράφει τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current research focuses on elucidating the mechanisms underlying localized and de-localized recombination phenomena within luminescence processes. The primary objective of this thesis is twofold: a) to establish methodologies for investigating the physics governing localized recombination pathways, and b) to devise approaches enabling the transition between these two distinct pathways. The study employs novel dosimetric materials, including BeO Radkor, alongside established dosimeters like MgB4O7:Dy,Na and LiB4O7:Cu,In. Chapter 1 provides an in-depth overview of the thermoluminescence phenomenon and its foundational principles. It defines thermoluminescence, distinguishes various luminescence types for comparison, and elucidates the fundamental Thermoluminescence model using illustrative schematics. Additionally, the chapter introduces Optically Stimulated Luminescence with constant stimulation intensity, discusses glow curve characteristics, and outlines properties of a typical t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55857
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55857
ND
55857
Εναλλακτικός τίτλος
Discrimination of different recombination pathways of luminescence in thermoluminesence detectors: optimization over thermal stimulation and detector material
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδης, Παύλος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Εξεταστική επιτροπή
Κίτης Γεώργιος
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Πολυμέρης Γεώργιος
Στούλος Στυλιανός
Λαμπούδης Χρήστος
Λάσκαρης Νικόλαος
Τσιρλιγκάνης Νέστωρ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Προτρεπόμενη φωταύγεια; Οδοί επανασύνδεσης; Φαινόμενο σήραγγας; Δοσιμετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.