Τρισδιάστατη κυκλοφορία, επίδραση της επίγειας φόρτισης και των ατμοσφαιρικών συνθηκών σε εποχιακή και κλιματική χρονική κλίμακα στην Ανατολική Μεσογείο: η περιπτωσιολογική μελέτη του Κόλπου Καλλονής, Λέσβος, Ελλάδα

Περίληψη

Προκειμένου να διερευνηθούν τα διάφορα ζητήματα που τέθηκαν στην παρούσα μελέτη, ορίστηκαν και προσεγγίστηκαν ορισμένοι στόχοι σε διαφορετικά κεφάλαια. Η έρευνα αρχικά εστιάζει σε μια προσέγγιση συνοπτικής κλίμακας μελετώντας τα in-situ δεδομένα, συνεχίζει ανεβάζοντας την κλίμακα σε εποχιακή μελέτη και στο τελευταίο κεφάλαιο η μελέτη εστιάζει σε μεγαλύτερη κλίμακα με τη μελέτη της απόκρισης του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή. Καθιερώθηκαν οι κλιματικές τάσεις για την περιοχή μελέτης και εφαρμόστηκε ένα μοντέλο ισοζύγιο νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής με στόχο να αναδείξει την επίδραση των κλιματικών τάσεων στο οικοσύστημα του κόλπου της Καλλονής.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

PREFACE: In order to investigate the various issues raised in the present study, a number of objectives were defined and approached in different chapters. The framework starts with a synoptic scale approach studying the in situ data, continues raising the scale to seasonal study and in the last chapter the study focuses in larger scale with the study of the response of the ecosystem to climate change. The climate trends for the study area established, and a water budget model applied aiming to highlight the impact of the climate trends to the ecosystem of the Kalloni gulf. The 1st Chapter is focusing on the Aegean Sea where the study area is located. The climate trends and the climate indices that already had been established in the global bibliography for the Aegean were presented; while the impacts that already are visible in the Aegean regions, especially along the coast, are reported. In addition the circulation of the Aegean Sea is presented from various papers that had been carr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55829
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55829
ND
55829
Εναλλακτικός τίτλος
3-D circulation, impact of the terrestrial loading and atmospheric conditions on seasonal and climatic time scales in Eastern Mediterranean Gulfs: a case study in Kalloni Gulf, Lesvos island, Greece
Συγγραφέας
Σπυροπούλου, Αλεξάνδρα-Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τσιρτσής Γεώργιος
Κορμάς Κωνσταντίνος
Σαραντής Σοφιανός
Αρχοντίτσης Γεώργιος
Καραμπάς Θεοφάνης
Τράγου Ελένη-Ανθή
Σπαθάρη Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Λεκάνη απορροής; Κλιματική αλλαγή; Θρεπτικά άλατα; Τρισδιάστατο υδροδυναμικό μοντέλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.