Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και ένδικη προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Περίληψη

1. Θέμα Διατριβής: «Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και Ένδικη προστασία των Συνταγματικών Δικαιωμάτων». 2. Επιλογή του θέματος: Πιστεύω, ότι το κοινό ανάμεσα σε ένα μοναχό και έναν φοιτητή ή ερευνητή της επιστήμης, είναι ότι και οι δύο είναι μαθητές της αληθείας. Όπως η υπακοή γίνεται πάντοτε εν Αγίω Πνεύματι, έτσι και η έρευνα γίνεται εν αληθεία για την προώθηση της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας. Στην Διατριβή, προτίμησα από σεβασμό στον θεσμό της Εκκλησίας, να ασχοληθώ περισσότερο με την έρευνα περί των συνταγματικών δικαιωμάτων ή των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων της Εκκλησίας και λιγότερο με με τα δικαιώματα των εν σχήμα μελών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Και τούτο διότι η Εκκλησία αποτελεί, βάσει του Τριαδικού δόγματός της, τον Ένα και Ίδιο Θεό, με τρείς υποστάσεις, τρία πρόσωπα (τον Πατέρα, τον Υϊό και το Άγιο Πνεύμα). Η ίδια η δογματική φύση της Εκκλησίας υποστασιάζεται και εκφράζεται μέσα από τα τρία πρόσωπα του Θεού. Προβαλλόμενη η εκκλησία ως θεσμός στον εξωτε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1. Dissertation topic: Ecclesiastical legal persons and legal protection of Constitutional Rights2.Topic selection It is my belief, that what a monk and a student or researcher of science share is that both of them are students of the truth. Just as obedience is practiced always within the Holy Spirit, thus also research is practiced in truth for the advancement of science to the benefit of society. In this Dissertation, I chose out of respect for the institution of the Church, to deal to a greater extent with the research on constitutional rights or the competences of the legal persons of the Church and less on the rights of the vested in habit members of the Orthodox Church of Greece. And this is due to that the Church constitutes, by virtue of its Triadic doctrine, the One and Only God, with three substances, three persons (the Father, the Son and the Holy Spirit). The very doctrinal nature of the Church is substantiated and expressed via the three persons of God. The Church, projec ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1. ujet de thèse : Les personnes morales ecclésiastiques et la protection juridique des droits constitutionnels. 2. Choix du sujet Je crois qu'un moine et un étudiant ou un chercheur en sciences ont en commun le fait d'être tous deux des étudiants de la vérité. De même que l'obéissance est toujours pratiquée dans l'Esprit Saint, de même la recherche est pratiquée dans la vérité pour le progrès de la science au bénéfice de la société. Dans cette thèse, j'ai choisi, par respect pour l'institution de l'Église, de traiter davantage la recherche sur les droits constitutionnels ou les compétences des personnes morales de l'Église et moins sur les droits des membres de l'Église orthodoxe de Grèce qui sont dévolus à l'habitude. Cela est dû au fait que l'Église constitue, en vertu de sa doctrine triadique, le Dieu unique, avec trois substances, trois personnes (le Père, le Fils et le Saint-Esprit). La nature doctrinale même de l'Église est substantialisée et exprimée par les trois personnes de ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55825
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55825
ND
55825
Εναλλακτικός τίτλος
Ecclesiastical legal persons and legal protection of constitutional rights
Personnes morales ecclésiastiques et protection juridique des droits constitutionnels
Συγγραφέας
Γιακουμάκης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Δρόσος Ιωάννης
Αλιβιζάτος Νικόλαος
Γεραπετρίτης Γεώργιος
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Αντωνίου Θεοδώρα
Κονδύλης Βασίλειος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα; Ατομικά και συλλογικά δικαιώματα; Ένδικη προστασία δικαιωμάτων; Συλλογική θρησκευτική ελευθερία; Ατομική θρησκευτική ελευθερία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.