Το επίθημα -ιά στη νέα ελληνική: η έκφραση ενός μέγιστου βαθμού ανθρωποκεντρικότητας

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει το νεοελληνικό επίθημα -ιά με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της D. Corbin (1987) εστιάζοντας την πολυσημία των παράγωγων λέξεων που κατασκευάζει. Βασικό χαρακτηριστικών των παράγωγων ουσιαστικών σε -ιά είναι ότι δηλώνουν πολλές σημασίες, π.χ. χτύπημα (μαχαιριά), σύνολο (αγροτιά), ιδιότητα (μπαμπεσιά), περιεχόμενο (κουταλιά), οικειότητα (καφεδιά), κτλ. Επιχειρείται η ενιαία σημασιολογική ανάλυση της φαινομενικής πολυσημίας του επιθήματος και υποστηρίζεται ότι κοινός παρονομαστής των παράγωγων λέξεων σε -ιά είναι η έννοια της εξατομίκευσης: Το επίθημα κατασκευάζει ουσιαστικά που εκφράζουν την οπτική του ομιλητή και δηλώνουν οντότητες που φέρουν τα χαρακτηριστικά [+οριοθετημένο, -εσωτερική δομή]. Επίσης υποστηρίζεται ότι οι ποικίλες σημασίες των παράγωγων λέξεων είναι εξειδικεύσεις (υποπροϊόντα) της βασικής αφηρημένης σημασίας του επιθήματος και προκύπτουν ύστερα από αλληλεπίδραση με τις βάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το επίθημα.Τέλος, επιχειρείται η διδακτική αξιοποίηση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the semantics of the Modern Greek prefix -iá by exploring its polysemy within D. Corbin's (1987) semantic framework. The suffix -iá creates deverbal, deadjectival and denominal nouns which express various meanings such as ‘single instantiation of an action’, ‘blow’, ‘typical action of someone’, ‘familiarity towards the speaker’, ‘collectivity’, etc.: e.g. sproksçá ‘an instance of jostling’, babesçá ‘treachery, an instance of treachery’, angoɲá ‘blow with an elbow’, kafeδʝá ‘coffeeFAM’ zitçaɲá ‘beggarhood, typical behavior of a beggar’ . It is argued that the global semantics of these nouns can be reduced to the basic meaning of individuation: the suffix produces nouns, which express the speaker’s specific ‘point of view’ and denote cognitively salient entities viewed as [+bounded, -internal structure]. Furthermore, it is suggested that the suffix -iá interacts with the semantics of its bases and imposes its own (semantic) specification on them. In other words, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55822
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55822
ND
55822
Εναλλακτικός τίτλος
The suffix -ιά in modern greek: the manifestation of a maximal degree of anthropocentricity
Le suffixe -ιά en grec moderne: la manifestation d’un degré maximal d’anthropocentricité
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
1999
Ίδρυμα
Universite Charles de Gaulle - Lille 3
Εξεταστική επιτροπή
Corbin Danielle
Anastassiadis-Symeonidis Anna
Tonnet Henri
Van de Velde Danièle
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσολογία; Παραγωγική μορφολογία; Νέα Ελληνική γλώσσα
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.