Αρχιτεκτονική δημόσιων ανοικτών αστικών χώρων: πώς να ορίσουμε μια σύνταξη στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον

Περίληψη

Η αρχιτεκτονική του δημόσιου ανοιχτού αστικού χώρου έχει λάβει πολλές μορφές στην ιστορία και οι απόψεις της σωστής σύνταξής του έχουν δημιουργήσει συγκρούσεις και αποκλίσεις μεταξύ των θεωρητικών και των επαγγελματιών του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, μετά την έναρξη του μοντέρνου κινήματος. Το πώς ερμηνεύτηκαν οι δημόσιοι χώροι στην ιστορία είναι ένας τρόπος γνωστικής διαδικασίας που έχει να κάνει πολύ με την ανθρώπινη φαινομενολογία ενός τόπου και τα πρότυπα σχεδιασμού μέσα από αρχιτεκτονικές φάσεις. Αν και ο σύγχρονος σχεδιασμός συγχρονίζεται με έναν ευρύ υπαρξισμό διαφορετικών τυπολογιών, οι τρόποι κατασκευής βασίζονται διαισθητικά σε τρόπους αστικής τέχνης που είναι γνωστικά παρούσες στο μυαλό κάθε αρχιτέκτονα με κάποια καλλιτεχνική, ιστορική και πολιτιστική συνείδηση της αστικής τέχνης σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους, που αποτελούν τη βάση περιβαλλοντικών συνθέσεων αισθητικής ομορφιάς, με την έννοια της κατοικήσιμης εμπειρίας. Οι στόχοι αυτών των τόπων συχνά συνδέονται με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The architecture of public open urban space has taken many forms throughout history, and the points of view of its proper syntax have created conflict and discrepancies among architectural and urban design theorists and practitioners, following the beginning of the modern movement. How public spaces have been interpreted throughout history is a way of cognitive process that has much to do with the human phenomenology of a place and the design paradigms through architectural phases. Although modern design is contemporized with a broad existentialism of varying styles, the modes of constructing are intuitively based on modalities of civic art that are cognitively present in the minds of every architect with some artistic, historical and cultural awareness of civic art public open urban spaces, forming the basis of environmental compositions of aesthetic beauty, in the sense of habitable experience. These places' goals are often linked to the enhancement of cities, the strengthening of ne ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’architettura degli spazi aper: pubblici urbani ha intrapreso varie forme col passare degli anni, ed i punti di vista della sua propria sintassi hanno dato inizio a diversi conflitti e discordanze tra gli esperti di disegno architettonico ed urbano di orientazione sia teorica che pratica. Il modo in cui gli spazi urbani sono stati interpretati nel corso degli anni, fa parte di un processo conoscitivo che ha molto a che fare sia con la phenomenologia umana ed il modo in cui l’uomo interpreta un luogo, che con gli esempi di concezione costrutiva, attraverso diverse fasi architettoniche. Malgrado la progettazione moderna sia contemporizzata ad un esistentialismo di vari stili, i modi di costruzione si basano intuitivamente a modalita di arte civica che sono presenti nella mente di ogni architetto, caraterizzato da un minimo senso di consapevolezza artistica, storica e culturale degli spazi pubblici urbani, che formano la base di composizione della bellezza artistica, nel senso dell’esper ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55819
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55819
ND
55819
Εναλλακτικός τίτλος
The architecture of public open urban spaces: how to define a syntax in the contemporary urban environment
L'architettura degli spazi aperti pubblici urbani: come definire una sintassi nel'ambiente contemporaneo urbano
Συγγραφέας
Λεοντιάδου, Στεφανία (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Politecnico di Milano
Εξεταστική επιτροπή
Massip-Bosch Enric
Sciascia Andrea
Zanni Fabrizio
Valente Ilaria
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Απεικονίσεις; Αστική τέχνη; Κληρονομιά; Αρχιτεκτονική σύνταξη; Γλωσσολογία; Δημόσιος χώρος
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.