Μια σκεπτική αισθητική της ύπαρξης: η περίπτωση του Michel Foucault

Περίληψη

Οι γενεαλογικές έρευνες του Michel Foucault συνιστούν μια μορφή ιστορικού λόγου που αμφισβητεί τη μεταφυσική υποστασιοποίηση των εννοιών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων ως μοναδικών μέσων για την ανίχνευση μεταφυσικά αντικειμενικών αληθειών. Η έννοια της αισθητικής της ύπαρξης του Foucault, η επεξεργασία της αρχαίας εννοιολόγησης της ηθικής ως “τέχνης του βίου”, μαζί με μια σειρά αλληλένδετων εννοιών (όπως η μέριμνα του εαυτού) που ανέπτυξε στο μεταγενέστερο έργο του, έχουν τριπλή διάσταση. Πρώτον, οι έννοιες αυτές είναι συγκροτητικές των γενεαλογιών της υποκειμενικότητάς του ύστερου έργου του. Δεύτερον, καταδεικνύουν ότι ο Foucault κατανοεί την ηθική με διαφορετικό τρόπο, αντίθετο στην παραδοσιακή, καντιανή εννοιολόγηση της ηθικής: αντιλαμβάνεται την ηθική με όρους κατασκευής του εαυτού (self-fashioning), αισθητικής μεταμόρφωσης, μετατροπής της ζωής σε έργο τέχνης. Τρίτον, ο Foucault χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες με αυτοαναφορικό τρόπο: περιγράφουν το δικό του το γενεαλογικό έργο. Η π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Michel Foucault’s genealogical investigations constitute a specific historical discourse that challenges the metaphysical hypostatisation of concepts and methodological approaches as unique devices for tracking metaphysically objective truths. Foucault’s notion of aesthetics of existence, his elaboration of the ancient conceptualisation of ethics as an ‘art of living’ (a technē tou biou), along with a series of interconnected notions (such as the care of the self) that he developed in his later work, have a triple aspect. First, these notions are constitutive parts of his later genealogies of subjectivity. Second, they show that Foucault contemplates the possibility of understanding ethics differently, opposed to the traditional Kantian conceptualisation of morality: he envisages ethics in terms of self-fashioning, of aesthetic transformation, of turning one’s life into a work of art. Third, Foucault employs these notions in self-referential way: they are considered to describe his own ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55816
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55816
ND
55816
Εναλλακτικός τίτλος
A sceptical aesthetics of existence: the case of Michel Foucault
Συγγραφέας
Σίμος, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
University of Cambridge
Εξεταστική επιτροπή
James Ian
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Michel Foucault; Αισθητική; Ηθική
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.