Η ιστορική τεχνολογία και η παραγωγική διαδικασία της σπογγαλιείας στην Κάλυμνο, από τις απαρχές στην κορύφωση και την παρακμή: οι επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικιστικό πλαίσιου του νησιού

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σπογγαλιεία ως παραγωγική δραστηριότητα όπως αυτή ασκήθηκε στην Κάλυμνο, κατά κύριο λόγο την περίοδο 1850-1960. Η χρονική περίοδος αυτή καλύπτει την ανάπτυξη της βιομηχανοποιημένης δραστηριότητας, την ακμή της, και τον σταδιακό μαρασμό. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τα εξής συνθετικά στοιχεία-τομείς της δραστηριότητας αυτής: το τεχνολογικό, το οικιστικό και το κοινωνικοοικονομικό. Το πρώτο συνθετικό στοιχείο-τομέας είναι ο τεχνολογικός, που περιλαμβάνει τις μεθόδους κατάδυσης και αλίευσης των σπόγγων, όπως αυτές εξελίχθηκαν διαχρονικά. Ακόμα περιλαμβάνει τις τεχνικές επεξεργασίας των σπόγγων, είτε αυτές ασκούνταν εν πλω, είτε επί ξηράς καθώς και τον εμπλεκόμενο εξοπλισμό διαχρονικά, τις αρχές λειτουργίας του και τις προδιαγραφές κατασκευής του. Περιλαμβάνει επίσης την ναυπηγική, προκειμένου να κατασκευάζονται και να συντηρούνται τα σπογγαλιευτικά σκάφη. Στο δεύτερο συνθετικό στοιχείο - τομέα, τον οικιστικό, περιλαμβάνονται τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis is sponge harvesting as a productive activity as practiced in Kalymnos mainly in the period 1850-1960. This time period covers the growth of industrialized activity, its heyday, and its gradual decline. This thesis consists of the following synthetic elements-sectors of this activity: the technological, the residential and the socio-economic. The first synthetic element-sector is the technological one, which includes the methods of diving and harvesting sponges, as they evolved over time. It also includes the sponge processing techniques, whether they were practiced at sea or on land, as well as the equipment involved over time, its operating principles and its manufacturing specifications. It also includes traditional processes to maintain sponge boats. In the second synthetic element - sector, the residential, are included the buildings that hosted the activity as sponge warehouses or administration buildings, but also those that hosted the people ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/55798
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55798
ND
55798
Εναλλακτικός τίτλος
The historical technology and the sponge production process in Kalymnos, from the beginning to climax and decline: the effects on the social and residential context of the island
Συγγραφέας
Ταυλάριος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δρόσος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης
Εξεταστική επιτροπή
Δούση Μαρία
Κάλφας Ανέστης
Αρακαδάκη Μαρία
Βούγια Αλεξάνδρα
Κωτσόπουλος Σοφοκλής
Νομικός Μιχαήλ-Κωνσταντίνος
Σκορδάρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Σπογγαλιεία; Κάλυμνος; Σκανταλόπετρα; Σκάφανδρο; Πολεοδομία; Οικιστική εξέλιξη; Βιομηχανική κληρονομιά; Εξοπλισμός; Χωροταξική οργάνωση οικισμών; Νόσος των δυτών; Βουβάλης, Νικόλαος; Φυσικός σπόγγος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.