Ο ρόλος των νεφρών στην παθοφυσιολογία της προεκλαμψίας

Περίληψη

Η προεκλαμψία είναι μια σοβαρή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση, πρωτεϊνουρία και οίδημα. Το σύνδρομο HELLP (αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χαμηλά αιμοπετάλια) είναι μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, η οποία είναι συχνά δευτερογενής στην προεκλαμψία. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει βιοδείκτης σε κλινική χρήση για την πρώιμη διαστρωμάτωση γυναικών με προεκλαμψία που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σύνδρομο HELLP. Δεδομένου ότι η προεκλαμψία και, ιδιαίτερα, το σύνδρομο HELLP σχετίζονται με πρωτεϊνουρία και νεφρική βλάβη, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό, και αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας της μητέρας και του εμβρύου που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των μηχανισμών της προεκλαμψίας, η ανάλυση δεδομένων για τους παράγοντες κινδύνου που ευνοούν την εμφάνιση της ΠΕ στην εγκυμοσύνη και η διερεύνηση των πιθανών βιοδεικτών για την έγκυρη δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Preeclampsia is a serious complication of pregnancy, that characterised by high blood pressure, proteinuria, and severe swelling. HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets) syndrome is a life-threatening complication of pregnancy, which is often secondary to preeclampsia. To date, there is no biomarker in clinical use for the early stratification of women with preeclampsia who are under increased risk of HELLP syndrome. Since preeclampsia, and particularly, HELLP syndrome are associated with proteinuria and kidney injury, that occurs during pregnancy or in the post-partum period and increase the risk of pregnant-associated maternal and fetal morbidity and mortality. The purpose of the present dissertation is to study the mechabisms of preeclampsia, analysis of data on the risk factors that favor the appearance of PC in pregnancy and to investigate potential biomarkers for the diagnosis and monitoring of PE such as natural autoantibodies and specific proteins like DEL- ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/55793
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55793
ND
55793
Εναλλακτικός τίτλος
The role of renal involvement in the pathogenesis of preeclampsia
Συγγραφέας
Ρωμανίδου, Γιούλια (Πατρώνυμο: Βαλέριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Πανεπιστημιακή Νεφρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Πασαδάκης Πλουμής
Παναγούτσος Στυλιανός
Μητρούλης Ιωάννης
Νικολέττος Νικόλαος
Λαμπροπούλου Μαρία
Κοντομανώλης Εμμανουήλ
Τσίγαλου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Νεφρολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προεκλαμψία; Προδιαθεσικοί παράγοντες; HELLP; DEL-1; KIM-1; Φυσικά αυτοαντισώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.