Η έννοια της μήτρας στην Τέχνη της Φούγκας του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να καταδείξει ότι όλες οι συνθέσεις που περιέχονται στην "Τέχνη της Φούγκας" συνδέονται μεταξύ τους από ένα μοτίβο στενών και ουσιαστικών δεσμών, οι οποίοι υπερβαίνουν μια απλή συνύπαρξη ή επεξεργασία ενός κοινού θέματος: αποτελούν μια ενότητα και είναι διατεταγμένες σε μια ακολουθία αυξανόμενης τεχνικής. Ο συγγραφέας προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση όλων των φουγκών σε τρία επίπεδα, τον ρυθμό, την αρμονία και την αρμονία. Μορφολογία- προσδιορίζει και ταξινομεί όλα τα στοιχεία που δημιουργούν την ενότητα: παρουσιάζει τη μέθοδο και τη σουίτα των τέλος, προτείνει νέα αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση της Φούγκας. των κύριων ζητημάτων που σχετίζονται με το έργο, τη σειρά των φούγκων και την επιδιωκόμενη από τον συνθέτη επιλογή των μουσικών οργάνων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis aims to demonstrate that all the compositions contained in the “Art of Fugue” are bound together by a pattern of tight and essential connections, which go beyond an unstructured co-existence or a simple elaboration of a common subject: they form one unit and are ordered in a sequence of increasing technical complexity. The author makes a detailed analysis of all Fugues at three levels, Rhythm, Harmony and Morphology; he identifies and classifies all elements that create the unit: he presents the method and suite of techniques employed by the composer; finally, he proposes new analytical tools for the comprehension of the main issues related to the work, the order of the Fugues, and the composer's intended choice of musical instruments.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse veut démontrer que toutes les compositions contenues dans L'Art de la Fugue possèdent entre elles des liaisons strictes et essentielles qui vont au-delà de la simple coprésence et/ou élaboration du même sujet, en créant une unité et une progression de la complexité technique dans son évolution. À travers une analyse détaillée de toutes les fugues sur trois niveaux: rythmique, harmonique et morphologique, notre objectif est d’identifier et de cataloguer tous les éléments spécifiques qui créent cette unité, afin d'arriver à la présentation du système des techniques compositionnelles utilisées par le compositeur. Nous proposons des nouveaux outils analytiques pour la compréhension des problématiques majeures liées à l’oeuvre, l’ordonnancement du recueil et sa destination instrumentale.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55787
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55787
ND
55787
Εναλλακτικός τίτλος
The concept of matrix inside “The Art of Fugue by Johann Sebastian Bach”
Le concept de matrice dans L'Art de la Fugue de Johann Sebastian Bach
Συγγραφέας
Αλεβίζος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Université Paris-Sorbonne
Εξεταστική επιτροπή
Legrand Raphaëlle
Dufourcet-Hakim Marie-Bernadette
Porot Bertrand
Alfonso Fedi
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Φούγκα; Αντίστιξη; Μορφολογία; Αρμονία
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.