Οι νέες γιορτές: έρευνα για τα ιδεώδη της ανοιχτής κοινωνίας και τις ενορχηστρώσεις τους: Παρίσι 1981-2014

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την εγκαθίδρυση νέων εορταστικών εκδηλώσεων στη Γαλλία, και ειδικότερα στο Παρίσι, από τη δεκαετία του '80 και μετά. Οι γιορτές αυτές σηματοδοτούν μια στροφή σε σχέση με τις "παραδοσιακές" γιορτές που περιστρέφονται κυρίως γύρω από τις έννοιες του ιερού και του έθνους. Τροφοδοτημένη από μια εθνογραφική παρατήρηση αρκετών ετών, η διατριβή αυτή αναδεικνύει πολυάριθμες πτυχές: την επινόηση και δημιουργία των γιορτών από δημόσιες αρχές, την υλοποίηση τους από πολιτιστικούς μάνατζερ, ενώσεις, φορείς και συλλογικότητες, την επινόηση νέων και την προσαρμογή παλαιότερων τελετουργικών μορφών, τη σκηνοθεσία του αστικού τοπίου και τη χρήση διακριτικών κωδίκων και συμβόλων, την οικειοποίηση αυτών των συμβόλων από την κοινωνία και τέλος, τις συζητήσεις και τις διαμάχες που αυτές οι γιορτές γέννησαν. Κάθε μέρος της διατριβής είναι αφιερωμένο σε μια γιορτή. Η Fête de la musique, το Gay Pride και η Nuit blanche αναλύονται εδώ κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, δίπλα τους παρελαύνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines the installation of new festive events in France, and more particularly in Paris, since the 80s. These celebrations mark a shift in regard to "traditional" celebrations which mostly revolve around the concepts of the sacred and the nation. Nourished by an ethnographic observation of several years, this work highlights a variety of aspects: the process of their invention and their creation and by the public authorities; the supervision of the events by cultural managers or associations and collectives; the invention of new ritual forms and the adaptation of older ones; the design of the urban scenery and the use of distinctive codes; the appropriation of these events fro, the society and the various debates to which they gave rise. Each part of the thesis deals with a celebration in an independent way. The Fête de la musique, the Gay Pride and the Nuit blanche are analyzed here in priority. However, next to them parade also other events, entirely new and ambi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La présente thèse porte sur la mise en place des nouvelles manifestations festives en France, et plus particulièrement à Paris, depuis les années 80. Ces fêtes marquent un déplacement par rapport aux fêtes « traditionnelles » qui étaient en grande partie organisées autour des concepts de sacré et de nation. Nourri par une observation ethnographique de plusieurs années, ce travail met en évidence une multiplicité de facettes des fêtes nouvelles: les processus de conceptualisation et de création par les autorités publiques ; leur gestion et mise en œuvre par des managers culturels ou par des associations et des collectifs ; l’invention de nouvelles formes rituelles ou l’adaptation de plus anciennes ; les mises en scène urbaines et l’emploi des codes distinctifs ; l’appropriation de ces fêtes par la société et les différents débats qu’elles ont soulevés. Chacune des trois parties de la thèse est consacrée à une fête. Une place majeure est réservée à la Fête de la musique, la Marche des fi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2028)
DOI
10.12681/eadd/55766
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55766
ND
55766
Εναλλακτικός τίτλος
The new public celebrations: an inquiry on the ideals of open society and their staging: Paris 1981-2014
Les fêtes nouvelles: enquête sur les idéaux de la société ouverte et leur mise en scène: Paris 1981-2014
Συγγραφέας
Καρακωστάκη, Χαριτίνη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Εξεταστική επιτροπή
Boltanski Luc
Jeanpierre Laurent
Luca Pattaroni
Anne Raulin
Claude Rosenthal
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Γιορτή της μουσικής; Γκέι πράιντ; Λευκή νύχτα; Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης; Νέες γιορτές; Ανοιχτή κοινωνία; Πολιτιστική διαχείριση; Πολιτιστικοί θεσμοί; Κοινωνικός φιλελευθερισμός; Πολιτική κοινωνιολογία; Πολιτιστική κοινωνιολογία; Κοινωνικά κινήματα; Πραγματιστική κοινωνιολογία; Πραγματισμός
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.