Οπτική διαδραστική διαχείριση γνώσης για πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων και κατάταξη σε περιβάλλοντα ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή αφορά στην εφαρμογή της οπτικής αναλυτικής και των τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού στην πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα σε προβλήματα κατάταξης εναλλακτικών, στο πλαίσιο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών πληροφοριακών συστημάτων. Οι οπτικοποιήσεις υποστηρίζονται επίσης από διαδικασίες εξόρυξης δεδομένων και εξαγωγής γνώσης σε περιβάλλοντα διασυνδεδεμένων δεδομένων. Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές οπτικής αναλυτικής για την οργάνωση των οπτικοποιήσεων, προκειμένου να παρουσιαστούν οι πληροφορίες με τέτοιο τρόπο που θα αξιοποιηθούν οι αντιληπτικές ικανότητες των χρηστών και τελικά θα ενισχύσουν τις διαδικασίες υποστήριξης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, η οπτική αναπαράσταση και κατά συνέπεια οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής θα βελτιωθούν μέσω των σημασιολογικών τεχνολογιών που βασίζονται σε εννοιολογικά μοντέλα με τη μορφή οντολογιών. Έτσι, ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο συνδυα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation herein involves research in the field of the visual representations aided by semantic technologies and ontologies in order to support decisions and policy making procedures, in the framework of research and academic information systems. The visualizations will be also supported by data mining and knowledge extraction processes in the linked data environment. To elaborate, visual analytics’ techniques will be employed for the organization of the visualizations in order to present the information in such a way that will utilize the human perceptual abilities and that will eventually assist the decision support and policy making procedures. Furthermore, the visual representation and consequently the decision and policy making processes will be ameliorated by the means of the semantic technologies based on conceptual models in the form of ontologies. Thus, the main objective of the proposed doctoral thesis consists the combination of the key semantic technologies with inte ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le doctorat impliqués la recherche dans le domaine des représentations visuelles assistées par des technologies sémantiques et des ontologies afin de soutenir les décisions et les procédures d'élaboration des politiques, dans le cadre de la recherche et des systèmes d'information académique. Les visualisations seront également prises en charge par l'exploration de données et les processus d'extraction de connaissances dans l'environnement de données liées. Pour élaborer, les techniques d'analyse visuelle seront utilisées pour l'organisation des visualisations afin de présenter l'information de manière à utiliser les capacités perceptuelles humaines et aideront éventuellement les procédures de prise de décision et de prise de décision. En outre, la représentation visuelle et, par conséquent, les processus décisionnels et décisionnels seront améliorés au moyen des technologies sémantiques basées sur des modèles conceptuels sous forme d'ontologies. Ainsi, l'objectif principal de la thèse ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55735
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55735
ND
55735
Εναλλακτικός τίτλος
Visual interactive knowledge management for multicriteria decision making and ranking in linked open data environments
Gestion interactive des connaissances visuelles pour la prise de décision et le classement multicritères dans des environnements de données ouvertes liés
Συγγραφέας
Τριπερίνα, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Université de Limoges
Εξεταστική επιτροπή
Μιαούλης Γεώργιος
Terraz Olivier
Βασιλάς Νικόλαος
Δουλάμης Νικόλαος
Jessel Jean-Pierre
Καμπάση Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά
Οπτικοποίηση δεδομένων; Οπτική αναλυτική; Tεχνολογίες σημασιολογικού ιστού; Εξαγωγή γνώσης; Οντολογίες; Ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.