Ερμηνευτικό υπόμνημα στον Επιτάφιο του Δημοσθένη

Περίληψη

Οι Επιτάφιοι λόγοι εκφωνούνταν στην Αθήνα για να τιμηθούν επίσημα οι νεκροί των πολέμων. Από τους έξι σωζόμενους, ο Επιτάφιος του Δημοσθένη εκφωνήθηκε το 338 π.Χ., λίγο μετά την ατυχή μάχη της Χαιρώνειας. Επειδή είναι γνωστό πως όντως εκφωνήθηκε και δεν αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου κειμένου, η μελέτη του μάς επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη Ρητορική τεχνική σε σχέση με την τρέχουσα ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα. Η παρούσα διατριβή συντάχθηκε ως ένα ερμηνευτικό λημματικό υπόμνημα εκτεταμένης μορφής, κάτι που έλειπε από την έως τώρα Βιβλιογραφία του Επιταφίου, κυρίως διότι ο λόγος αθετήθηκε ήδη από την αρχαιότητα, ως μη σχετικός με τη γλώσσα και το πνεύμα του Δημοσθένη. Μελετώντας τα σημαντικότερα χειρόγραφα που συνθέτουν τις δύο κύριες οικογένειες χειρογράφων προβήκαμε σε παρατηρήσεις σχετικές με την έκδοση του κειμένου που, σε πολλά σημεία, επέτρεψαν τη διασάφηση ζητημάτων περιεχομένου. Η μελέτη του Ύφους είναι αναγκαία καθώς επιτρέπει, πρώτον, την κατανόηση της ρητορείας του Δημοσθένη σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Epitaphs were delivered in Athens to officially honour the war casualties. From the six that have survived, the Epitaph of Demosthenes was delivered in 338 BC, shortly after the ill-fated battle of Chaeronea. Because it is known that it was delivered as an actual speech and does not form part of a wider text, its study allows us to establish the rhetorical technique in relation to the current historical situation in Greece. The present thesis is written as an interpretative lemmatic Commentary of an extended form, something that was missing from the Epitaph Bibliography until now, mainly because the speech was rejected as spurious already in antiquity, as not related to the language and spirit of Demosthenes. By studying the most important manuscripts that make up the two main families of manuscripts we made observations related to the edition of the text which, in many places, allowed us to clarify issues of content. The study of Style is necessary as it allows, firstly, the understan ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/55716
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55716
ND
55716
Εναλλακτικός τίτλος
A commentary on Demosthenes' "Epitaphios"
Συγγραφέας
Μανωλάκης, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βολονάκη Ελένη
Ευσταθίου Αθανάσιος
Λεντάκης Βασίλειος
Καπετανάκη Σοφία
Λιοτσάκης Βασίλειος
Παπαχρυσοστόμου Αθηνά
Γιανναδάκη Ιφιγένεια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δημοσθένης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.); Επιτάφιος λόγος; Ελληνική ρητορική; Μάχη της Χαιρώνειας; Φίλιππος ο Μακεδών; 4ος αιώνας π.Χ.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.