Μη-γραμμικός έλεγχος: προοπτική κυμαινόμενων γραμμικών παραμέτρων στο μη-γραμμικό προβλεπτικό γενικευμένο έλεγχο ελάχιστης διακύμανσης

Περίληψη

Η διδακτορική δια τριβή περιγράφει προηγμένες τεχνικές μη γραμμικών ελεγκτών σε βιομηχανικές εφαρμογές διαφόρων χαρακτηριστικών. Αρχικά εισάγει τη έννοια του αλγορίθμου ελέγχου της Μη Γραμμικής Γενικευμένης Ελάχιστης Διακύμανσης (Nonlinear Generalised Minimum Var iance NGMV) προσαρμοσμένο σε συστήματα Διακύμανσης Γραμμικών Παραμέτρων (Linear Parameter Varying systems LPV). Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει το πλεονέκτημα του NGMV στη κύρια του μορφή, δηλαδή την αντιμετώπιση των μη αναγνωρίσιμων μη γραμμικών στοιχείων ενός συστήματος (χαρακτηρίζοντάς τα ως ένα σύστημα εισόδου black box ”), επιπλέον προσφέροντας τη δυνατότητα χαρακτηρισμού των μη γραμμικών στοιχείων μαλακής μορφής ως συστήματα εξόδου LPV . Συνεπώςτα συστήματα υπό έλεγχο που προκύπτουν με αυτή τη μέθοδο έχουν τη μορφή LPV συστημάτων που μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία κορεσμού, ασυνέχειες και χρονικά μεταβαλλόμενες δυναμικές. Η δεύτερη μείζων συνεισφορά της διατριβής είναι οι προτεινόμενοι μη γραμμικοί προβλεπτικοί αλγόριθμοι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis describes new developments in nonlinear controllers for industrial applications. It first introduces the Nonlinear Generalised Minimum Variance (NGMV) control algorithm, for Linear Parameter Varying systems (LPV). This combines the benefits of the basic NGMV algorithm in dealing with nonlinearities, where a black box input model can be used, and adds an option to also approximate a nonlinear system with an LPV output subsystem. The models can therefore represent LPV systems and characteristics including saturation, discontinuities and time-varying dynamics. The next major contribution is in the nonlinear predictive control algorithms proposed that are also using the LPV model structure. The simplest is the Nonlinear Generalized Predictive Control (NGPC) algorithm that relates to the best known model predictive control law for linear systems. The final predictive control solution is one that may be specialized to either the NGMV or NGPC cases and is therefore the most genera ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55711
ND
55711
Εναλλακτικός τίτλος
Nonlinear control: an lpv nonlinear predictive generalised minimum variance perspective
Contrôle non-linéaire: une perspective de variance minimale généralisée prédictive non-linéaire LPV
Συγγραφέας
Σαββίδης, Πέτρος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
University of Strathclyde. Department of Electronic and Electrical Engineering. Industrial Control Centre
Εξεταστική επιτροπή
Grimble Michael
Patton Ron
Yue Hong
Petropoulakis Lykourgos
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Αυτοματισμοί και Συστήματα ελέγχου
Λέξεις-κλειδιά
Μη-γραμμικός και εύρωστος προβλεπτικός έλεγχος συστημάτων; Ελάχιστη διακύμανση; Κυμαινόμενες γραμμικές παράμετροι
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.