Ο ρόλος των μεταβλητών περιοχών Fv της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας στην πρόσδεση με το αντιγόνο στα αντισώματα κατά του Ζ-DNA

Περίληψη

Τα αντισώματα στο Z-DNA μπορούν να προκληθούν με ανοσοποίηση και βρίσκονται επίσης σε αυτοάνοσα άτομα. Έτσι, τα αντισώματα αντι-Ζ-DNA αντιπροσωπεύουν μια αυτοάνοση ειδικότητα που μπορεί να αναπαραχθεί πειραματικά. Το μεταβλητό θραύσμα (Fv) του αντισώματος αντι-Ζ-DNA Ζ22 εκφράστηκε από Ε. coli ως Fv μονής αλυσίδας (ScFv). Όταν η μεταβλητή περιοχή ελαφριάς αλυσίδας (VL) του Z22 αντικαταστάθηκε με μια βιβλιοθήκη διαφορετικών VL cDNA, μόνο ένα VL από πολλές εκατοντάδες, το οποίο διέφερε μόνο σε πέντε υπολείμματα από αυτό του Z22, υποστήριξε τη δέσμευση Z-DNA. Αυτό το VL έδωσε ένα scFv (LZ1-2) με ειδική δέσμευση Z-DNA, αλλά η συγγένειά του ήταν 100 έως 200 φορές χαμηλότερη από εκείνη του Z22. Η αντικατάσταση της κωδικοποιούμενης από VH10 αλυσίδας Z22 VH με έντεκα άλλα VH που κωδικοποιούνται από VH10 μείωσε τη δραστηριότητα σύνδεσης του Z-DNA, αλλά αύξησε τη δέσμευση στο Β-DNA και το μετουσιωμένο DNA. Αυτά τα VH είχαν ποικίλη περιοχή προσδιορισμού της συμπληρωματικότητας 3 (CDR3). Ένα scFv ( ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Antibodies to Z-DNA can be induced by immunization and are also found in autoimmune individuals. Thus, anti-Z-DNA antibodies represent an autoimmune specificity that can be reproduced experimentally. The variable fragment (Fv) of anti-Z-DNA antibody Z22 was expressed by E. coli as a single-chain Fv (ScFv). When the light chain variable region (VL) of Z22 was replaced with a library of diverse VL cDNAs, only one VL out of several hundred, which differed at only five residues from that of Z22, supported Z-DNA binding. This VL yielded a scFv (LZ1-2) with specific Z-DNA binding, but its affinity was 100 to 200-fold lower than that of Z22. Replacement of the VH10-encoded Z22 VH chain with eleven other VH10-encoded VHs decreased Z-DNA binding activity, but increased binding to B-DNA and denatured DNA. These VHs had diverse complementarity determining region 3 (CDR3). A scFv (Z3-3) that did not bind Z-DNA differed from Z22 at only ten VH positions, four of which were in CDR3. Gene segment swa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55707
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55707
ND
55707
Εναλλακτικός τίτλος
The role of heavy and light chain V regions in antigen binding by Fv domains of antibodies to Z-DNA
Le rôle des régions V des chaînes lourdes et légères dans la liaison des antigènes par les domaines Fv des anticorps à l'ADN-Z
Συγγραφέας
Πολυμένης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Tufts University
Εξεταστική επιτροπή
Stollar David
Feig Larry
Bullock Peter
Nisonoff Al
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αντι-DNA αντισώματα
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.