Συσχετίσεις μεταξύ του προφίλ του προσώπου και της σύγκλεισης στο Northern Finland Birth Cohort 1966

Περίληψη

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ορθοδοντικής επιστήμης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να μελετάται η επίδραση της ορθοδοντικής στην εμφάνιση του προσώπου, προκειμένου να επιλέγεται η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή. Ωστόσο, η τρέχουσα βιβλιογραφία εξετάζει το θέμα κυρίως σε αναπτυσσόμενους ασθενείς (παιδιά) και σε νεαρούς ενήλικες επειδή, παραδοσιακά, αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ορθοδοντικών ασθενών. Παρ' όλα αυτά, στις μέρες μας αυτό έχει πλέον αλλάξει, καθώς και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας αναζητούν συχνά ορθοδοντική φροντίδα προκειμένου να βελτιώσουν την αισθητική του προσώπου και του χαμόγελου, και να ανακτήσουν τη σωστή λειτουργία της σύγκλεισής τους. Η παρούσα εργασία μελέτησε έναν μεγάλο πληθυσμό ενηλίκων μέσης ηλικίας (N=1964), ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του προφίλ του προσώπου τους και διερεύνησε τη σχέση αυτού με τις υποκείμενες οδοντικές, συγκλεισιακές σχέσεις. Ο πληθυσμός της μελέτης περιελάμβανε άτομα-μέλη της κοορτής NFBC1966 που είχαν επιστρέψει γι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Since the very early years of the profession, orthodontists have been interested in evaluating the effect of orthodontics on facial appearance and determine the appropriate treatment approach for each patient. However, the current literature mostly examines growing individuals and young adults because, traditionally, they constitute the majority of orthodontic patients. Nevertheless, this paradigm has now changed, with older adults also seeking orthodontic care in order to improve the esthetics and proper function of their occlusion. Within this spectrum, this work studied a large middle-aged adult population (N=1964) to determine the characteristics of their facial profile and make associations to underlying occlusal relationships. The study population comprised individuals who are all members of the NFBC1966 and had returned for a follow up examination visit in 2012, on their 46th birth year. On the day of their follow up visit, a comprehensive clinical examination was performed, and ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Kautta aikojen hampaiston oikomishoidon ammattilaisia on kiinnostanut tutkia oikomishoidon vaikutusta kasvojen piirteisiin ja siten päättää yksilöllisesti potilaalle soveltuvasta hoitovaihtoeh- dosta. Tutkimuksissa on käsitelty lähinnä kasvavia yksilöitä ja nuoria aikuisia, joista perinteises- ti oikomishoitopotilaiden pääosa myös koostuu. Tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä nykyisin myös vanhemmat ihmiset hakeutuvat oikomishoitoon parantaakseen estetiikkaa ja asianmukais- ta purennan toimintaa. Tässä työssä tutkittiin suuren keski-ikäisen aikuisväestön (N=1964) kas- vojen profiilin erityispiirteitä ja niiden yhteyttä hampaiden purentasuhteisiin. Kaikki tutkittavat kuuluvat Pohjois-Suomen kohortti 1966 tutkimusprojektiin (NFBC1966) ja he ovat käyneet seurantatutkimuksessa 46-vuotiaana vuonna 2012. Seurantakäynnillä tehtiin kokonaisvaltainen kliininen tutkimus kirjauksineen sekä otettiin kasvovalokuvat. Tämän tutki- muksen yhteydessä purennan piirteet ja profiilivalokuvat analysoitii ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55702
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55702
ND
55702
Εναλλακτικός τίτλος
Associations of facial profile and occlusion in the Northern Finland Birth Cohort 1966
Kasvojen profiilin ja purennan yhteys Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 aineistossa
Συγγραφέας
Καναβάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
University of Oulu
Εξεταστική επιτροπή
Pirttiniemi Pertti
Lähdesmäki Raija
Michelotti Ambra
Arponen Heidi
Waltimo-Siren Janna
Sandor György
Ruddock Minna
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ορθοδοντική; Γεωμετρική μορφομετρία; Οδοντική σύγκλειση; Προφίλ μαλθακών ιστών; Ανάλυση κοορτής; Μελέτη κοορτής; Αισθητική προσώπου; Οριζόντια πρόταξη δοντιών; Κατακόρυφη υπερκάλυψη δοντιών; Σχήμα προφίλ προσώπου
Χώρα
Φινλανδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.