Επιλεκτικότητα διχτυών στο βόρειο Αιγαίο

Περίληψη

Η επιλεκτικότητα είναι η σημαντικότερη παράμετρος των αλιευτικών εργαλείων και ένας από τους κύριους στόχους της αλιευτικής τεχνολογίας. Η γνώση της επιλεκτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, ιδίως στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η διαχείριση των περισσότερων τύπων αλιείας γίνεται μέσω του ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας και τεχνικών μέτρων, όπως το ελάχιστο νόμιμο μέγεθος ματιού (MMS) και το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης αλιευόμενων οργανισμών (MCRS). H επιλεκτικότητα των απλαδιών και μανωμένων διχτυών, τα οποία είναι τα σημαντικότερα αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Ελλάδα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής η οποία επιδιώκει να συνεισφέρει στη συμπλήρωση της υπάρχουσας γνώσης και στη διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε το βόρειο Αιγαίο, ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία της χώρας, όπου πραγματοποιήθηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Selectivity is the most important parameter of fishing gears and one of the main objectives of fishing gear technology. Knowledge of selectivity is crucial for the sustainable management of fisheries, particularly in the Mediterranean Sea where most fisheries are controlled by effort limitations and technical measures such as the minimum legal mesh size (MMS) and the minimum conservation reference size of exploited organisms (MCRS). The selectivity of gillnets and trammel nets, the most important fishing gears of small-scale coastal fisheries in Greece, is the subject of this thesis, which aims to contribute to the enhancement of existing knowledge and the investigation and formulation of proposals that will contribute to the sustainable exploitation of fisheries resources. The study area was the northern Aegean Sea, one of the most important fishing grounds of the eastern Mediterranean Sea. Over a period from April 2016 to February 2017, four seasonal samplings were conducted, each la ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55693
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55693
ND
55693
Εναλλακτικός τίτλος
Net selectivity in the northern Aegean Sea
Συγγραφέας
Αδαμίδου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας. Εργαστήριο Ιχθυολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσίκληρας Αθανάσιος
Στεργίου Κωνσταντίνος
Τσερπές Γεώργιος
Μπόμπορη Δήμητρα
Γκάνιας Κωνσταντίνος
Λεονάρδος Ιωάννης
Κουτράκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Θαλάσσια βιολογία και Βιολογία γλυκών υδάτων
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Απλάδια δίχτυα; Επιλεκτικότητα; Μανωμένα δίχτυα; Μικρή παράκτια αλιεία; Αλιευτική διαχείριση; Σχέση μήκους-βάρους; Σχέση μήκους-περιμέτρου σώματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.