Θεωρία πολυπλοκότητας, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών: εφαρμογή της ανάλυσης δικτύων στις αναπαραστάσεις γνωσιολογικών πεποιθήσεων

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο διακριτά, αλλά άμεσα σχετιζόμενα μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται μια επισκόπηση και θεωρητική ανάλυση των επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων στις κοινωνικές επιστήμες, η οποία αφορά τις κυρίαρχες, φιλοσοφικά, τάσεις του θετικισμού και τον κονστρουκτιβισμού. Εξετάζονται οι διαφορές τους, τα κοινά σημεία τους, οι αντιφάσεις και οι αδυναμίες τους, ενώ αναδεικνύονται οι δυνατότητες μιας νέας προοπτικής που βασίζεται στη Θεωρία της Πολυπλοκότητας. Το μετα-θεωρητικό αυτό πλαίσιο υιοθετεί τις οντολογικές παραδοχές των πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων, και συνιστά σε επιστημολογικό και μεθοδολογικό επίπεδο ένα διαφορετικό παράδειγμα για την έρευνα των κοινωνικών επιστημών. Σε αυτήν την προοπτική, εξετάζονται η Ανάλυση Δικτύων και η Θεωρία Καταστροφών, για εφαρμογές που αφορούν εμπειρικά δεδομένα ψυχολογικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Το δεύτερο μέρος της διατριβής παρουσιάζει την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό το πρίσμα της πολυπλοκότητας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work consists of two distinct, but directly related parts. The first presents an overview and theoretical analysis of epistemological and methodological issues in the social sciences, which concerns the dominant philosophical trends of positivism and constructivism. Their differences, commonalities, contradictions, and weaknesses are examined, while the possibilities of a new perspective based on Complexity Theory are highlighted. This meta-theoretical framework adopts the ontological assumptions of complex dynamic systems, and constitutes, on an epistemological and methodological level, a different paradigm for social science research. In this perspective, Network Analysis and Catastrophe Theory are considered, for applications regarding empirical data of psychological and educational inquiry. The second part of the thesis presents the empirical research carried out in the light of Complexity Theory to investigate the epistemological perceptions of students. Two different methods ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55689
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55689
ND
55689
Εναλλακτικός τίτλος
Complexity theory, epistemological and methodological issues in social science research: implementation of network analysis to epistemic belief systems
Συγγραφέας
Γκέβρου, Μαρία (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Κατερέλος Ιωάννης
Μπίκος Κωνσταντίνος
Αυγητίδου Σοφία
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Χριστοδούλου Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Επιστημολογία; Πολυπλοκότητα; Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας; Ανάλυση δικτύων; Προσωπική επιστημολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.