Συμβολή στη μελέτη της εφαρμογής βιοϋλικών στην αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων στο πρόβατο

Περίληψη

Τα αναγκαία στοιχεία για την επιτυχή πώρωση ενός κατάγματος είναι τα οστεογενετικά κύτταρα, ένα οστεοκαθοδηγητικό μέσο, ένα οστεοεπαγωγικό ερέθισμα, η μηχανική σταθερότητα και η επαρκής αιματική ροή. Έως σήμερα, το αυτόλογο σπογγώδες οστεομόσχευμα θεωρείται ως το υλικό εκλογής. Ωστόσο, καθώς καταγράφονται κάποιες επιπλοκές από τη χρήση του, έχει προταθεί η εφαρμογή συνθετικών οστικών υποκατάστατων. Πρόκειται για υλικά με οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες, καθώς παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για νεοαγγειογένεση και οστική αναγέννηση, ενώ είναι ελάχιστα ή καθόλου οστεοεπαγωγικά. Οι έρευνες των τελευταίων ετών κατευθύνονται προς εναλλακτικές θεραπείες με βιοϋλικά, όπως συνδυασμούς οστεοπρογονικών μεσεγχυματικών κυττάρων (Mesenchymal Stem Cells, MSCs) με οστεοκαθοδηγητικά ικριώματα. Τα MSCs έχουν την ικανότητα διαφοροποίησης σε οστεοβλάστες και άλλα είδη κυττάρων και τη δυνατότητα έκκρισης βιομορίων με ανοσορρυθμιστική και αγγειογενετική δράση. Εντοπίζονται σε όλους τους ιστούς αλλά η μεγαλύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Necessary elements for fracture healing include osteogenic cells, an osteoconductive matrix, an osteoinductive stimulus, mechanical stability and adequate vascular supply. Currently, autogenous bone graft is considered to be the gold standard. However, since complications of its use have been reported, bone substitutes have been proposed as potential alternatives. These materials are osteoconductive, supporting vascular and cellular ingrowth, but they are minimally osteoinductive. Recent research has focused on biomaterials, including combinations of mesenchymal stem cells (MSCs) with bone substitutes. MSCs can differentiate into osteoblasts and other cell types and secrete anti-inflammatory and angiogenic molecules. They are located in all tissues, with adipose tissue serving as the best option (Adipose-derived Stem Cells, ASCs), due to its abundance in body, easier and safer collection and minimal morbidity in the patient. According to the literature, considerably larger amounts of M ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55667
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55667
ND
55667
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the use of biomaterials in the healing of long bone defects in a sheep model
Συγγραφέας
Παππά, Έλενα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Σιδέρη Αικατερίνη
Φθενάκης Γεώργιος
Τσιώλη Βασιλική
Αθανασίου Λαμπρινή
Γαλάτος Απόστολος
Μπαρμπαγιάννη Μαριάνα
Πράσινος Νικήτας
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οστικό έλλειμα; Πώρωση καταγμάτων; Βιοϋλικά; Στρωματικό αγγειακό κλάσμα; Υδροξυαπατίτης; Οστικό μόσχευμα; Πρόβατο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.