Η σημασία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα για την Ελλάδα

Περίληψη

Η εργασία ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ειδικότερα με την μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο. Το θέμα αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο τονίζεται η σημασία του νερού τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για τη φύση. Η διαχείριση των υδάτων είχε μεγάλη σημασία στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Οι ανάγκες για ύδατα στην Ελλάδα είναι υψηλή. Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει επαρκείς πηγές επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, μια αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω διάφορων προβλημάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τους πολυπληθείς κανονισμούς που μέχρι το 1980 ρύθμιζαν τη διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα. Ένας σημαντικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων ήταν η εισαγωγή του άρθρου 24 στο Συντάγμα το 1975. Για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής της προστασίας του περιβάλλοντος, εκδόθηκε το νόμος 1650/1986. Ένα χρόνο αργότερα, με τον νόμο 1739/1987, εκδόθηκε ο πρώτος νόμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study deals with the European Water Framework Directive, focusing particularly on its implementation into Greek law. The subject is divided into seven chapters. The first chapter highlights the significance of water for both humanity and nature. Water management has been of great relevance in Greece since ancient times. The needs of water in Greece is high. Despite having sufficient surface water and groundwater sources, effective water management in Greece is challenging due to various problems. The second chapter examines the extensive regulations that governed water management in Greece until 1980. Article 24 of the Greek Constitution in 1975 was crucial for environmental protection and water management. To implement the constitutional principle of environmental protection, Law 1650/1986 was enacted. A year later, the first law on water management, Law 1739/1987, was passed, realizing the Greek legislator's goal of creating a comprehensive and coherent water management system. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und insbesondere mit ihrer Umsetzung in das griechische Recht. Das Thema wird in sieben Kapitel bearbeitet. Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Wassers sowohl für die Menschheit als auch für die Natur hervorgehoben. Die Gewässerbewirtschaftung war in Griechenland seit der Antike von hoher Relevanz. Der Wasserbedarf in Griechenland ist hoch. Obwohl Griechenland über genügend Oberflächen- und Grundwasserquellen verfügt, ist eine effektive Gewässerbewirtschaftung wegen vielfältiger Probleme schwer zu verwirklichen. Im zweiten Kapitel werden die umfangreichen Rechtsvorschriften beleuchtet, die bis 1980 die Gewässerbewirtschaftung in Griechenland regelten haben. Von erheblicher Bedeutung für den Umweltschutz und für die Gewässerbewirtschaftung war die Einführung des Art. 24 der Verfassung im Jahr 1975. Zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes des Umweltschutzes wurde das Gesetz 1650/1986 verabschiedet. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2034)
DOI
10.12681/eadd/55659
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55659
ND
55659
Εναλλακτικός τίτλος
The meaning of the European Water Framework Directive for Greece
Die bedeutung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für Griechenland
Συγγραφέας
Σκλεπάρη, Κονίτσα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Ruprecht - Karls - Universitat Heidelberg. Medizinischen Fakultat
Εξεταστική επιτροπή
Kube Hanno
Mager Ute
Reimer Ekkehart
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση υδάτων; Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EK; Σχέδια διαχείρισης υδάτων; Δίκαιο υδάτων; Δίκαιο περιβάλλοντος
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.