Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης. Σε μια εποχή που οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την μαθησιακή επίδοση σε αυτό το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, τέθηκαν δύο επιμέρους στόχοι. Αρχικά, διερευνήθηκε κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά αποτιμήθηκαν με τη χρήση Big Five Personality Test, επηρεάζουν την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας (σύμφωνα με την κλίμακα System Usability Scale) εννιά ευρέως χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών πλατφορμών μάθησης. Βρέθηκε πως η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και η εξωστρέφεια είχαν την ισχυρότερη θετική συσχέτιση με την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας για τις περισσότερες από τις πλατφόρμες που εξετάστηκαν. Επιπρόσθετα, καθορίστηκαν τα επίπεδα αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας των συστημάτων εκπαιδευτικής τεχνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis investigates the factors that influence learning outcomes in e-learning platforms. E-learning platforms have undoubtedly become an integral part of the learning process; thus, it is necessary to investigate the factors that influence learning performance in this context. Two specific objectives were set. First, it was investigated whether personality traits, as assessed using the Big Five Personality Test, influence the perceived usability evaluation (according to the System Usability Scale) of nine widely used e-learning platforms. It was found that Openness to new experience and Extraversion had the strongest positive correlation with perceived usability for most of the platforms tested. Additionally, the levels of perceived usability of educational technology systems were determined through two extensive literature reviews using the System Usability Scale and Post-Study System Usability Questionnaire. In addition, the relationship between students' personality traits ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55656
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55656
ND
55656
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating factors which influence the learning gain in learning management systems
Συγγραφέας
Βλαχογιάννη, Προκοπία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τσέλιος Νικόλαος
Κωτσιαντής Σωτήριος
Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
Σάμψων Δημήτριος
Κατσάνος Χρήστος
Βασιλειάδης Βασίλειος
Ξένος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ευχρηστία; Χαρακτηριστικά προσωπικότητας; Μοντέλο πέντε παραγόντων; Μαθησιακό αποτέλεσμα; Μαθησιακό όφελος; Ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης; Τριτοβάθμια εκπαίδευση; System Usability Scale (SUS); Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ); Computer System Usability Questionnaire (CSUQ); Big5
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.