Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υδρολογικής προσομοίωσης ενός κατανεμημένου υδρολογικού μοντέλου με χρήση δορυφορικών δεδομένων, στη λεκάνη απορροής της Λίμνης Καστοριάς

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι, η διερεύνηση της δυνατότητας των κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, για την προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου λιμνών της χώρας μας, σε συνδυασμό με χρήση δορυφορικών δεδομένων εισόδου, χωρικά κατανεμημένων. Η παραπάνω διερεύνηση έγινε για την προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης Καστοριάς. Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη και χρήση των κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των αντίστοιχων ενιαίων. Το γεγονός αυτό σχετίζεται κυρίως με τη δυνατότητα των πρώτων, να ενσωματώνουν τη μεταβλητότητα τόσο των κλιματικών όσο και των φυσιογραφικών παραμέτρων μιας λεκάνης απορροής, η οποία διαφοροποιεί, τόσο χωρικά, όσο και χρονικά ,την υδρολογική συμπεριφορά της λεκάνης. Στην παρούσα διατριβή, για την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα υδρολογικής προσομοίωσης, το κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο του συστήματος προσομοίω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis, is to investigate the possibility of distributed hydrological models for simulating the water balance of our country's lakes, in combination with the use of spatially distributed satellite input data. The above investigation was done for the simulation of the water balance of Lake Kastoria. In the last decades, the development and use of distributed hydrological models is constantly gaining ground over the lumped models. This fact, is mainly related, to the possibility of the former, to integrate the variability of both climatic and physiographic parameters of a basin, which differentiates both spatially and temporally, the hydrological behavior of the basin. In this thesis, for the hydrological simulation of the basin of Lake Kastoria, one of the most modern hydrological simulation systems, the distributed hydrological model of the cοupled MIKE SHE/MIKE HYDRO River simulation system, was used. MIKE SHE/MIKE HYDRO River is a physically based – spati ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55648
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55648
ND
55648
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of a distributed hydrological model performance, in hydrological modeling by using satelite data over the basin of Lake Kastoria, in Greece
Συγγραφέας
Παπαδήμος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαμιχαήλ Δημήτριος
Γεωργίου Πανταζής
Καρπούζος Δημήτριος
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Παναγόπουλος Ιωάννης
Μπαλτάς Ευάγγελος
Σαπουντζής Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Υδάτινοι πόροι
Λέξεις-κλειδιά
Λίμνη Καστοριάς; Δορυφορικά δεδομένα; Υδρολογική προσομοίωση; Υδατικό ισοζύγιο; Δείκτες φυλλικής επιφάνειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.