Η σύγχρονη κρατική παρεμβατικότητα και το σχήμα της ρυθμιστικής διοίκησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τα σύγχρονα μέσα, μεθόδους, μηχανισμούς και διαδικασίες κρατικής παρέμβασης υπό το πνεύμα της νέας ρυθμιστικής τάξης και υπό το φως των προκρινόμενων οργανωτικών προτύπων ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Επιχειρείται η ιστορική, εννοιολογική και θεωρητική πλαισίωση των όρων «ρύθμιση», «μεταρρύθμιση», «επιτελικότητα», «αγορά», «κράτος», «διακυβέρνηση». Παρατίθενται αναλυτικώς τα επικρατέστερα αντιληπτικά σχήματα πλείστων θεωριών (αναλυτικών και θετικών) και σκιαγραφείται η ρυθμιστική ικανότητα του κράτους κατά την ιστορική μετεξέλιξή του από Κράτος Δικαίου σε Κράτος Πρόνοιας, ακολούθως σε Κράτος – Ρυθμιστή και εν τέλει, σε Κράτος – Στρατηγό, υιοθετώντας τη θέση πως ο ρυθμιστικός, προγραμματικός, διαπλαστικός και κατευθυντήριος χαρακτήρας του Κράτους σε όλες τις ιστορικές εμφανίσεις του κρατικού φαινομένου συνιστά εγγενές και όχι, προσδιοριστικό στοιχείο αυτού. Επιδιώκεται η συνθετική και ολιστική προσέγγιση του ρυθμιστικού φαινομένου και η ανάδειξη της «επικοι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation delves into the multifaceted domain of regulation, aiming to provide a comprehensive understanding of its means, underlying causes, typical regulatory fields, and contemporary state intervention paradigms. In today's complex and interconnected world, regulation plays a pivotal role in shaping economic, social, and environmental outcomes, making it imperative to scrutinize its various dimensions. The research begins by exploring the diverse means employed in regulatory governance, ranging from traditional command-and-control mechanisms to more innovative approaches like market-based instruments and self-regulation. A nuanced analysis of these means sheds light on their strengths, weaknesses, and their adaptability to address emerging challenges. Investigating the causes behind regulation's proliferation, the study acknowledges the role of market failures, public interest concerns, and political dynamics as driving forces. Additionally, it examines how globaliz ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/55646
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55646
ND
55646
Εναλλακτικός τίτλος
The contemporary state's intervention and the scheme of regulatory administration
Συγγραφέας
Μπαλτά, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Γεραπετρίτης Γεώργιος
Δελλής Γεώργιος
Γκόρτσος Χρήστος
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Ηλιάδου Αικατερίνη
Παπασπύρου Νικόλαος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ρύθμιση; Διοικητική μεταρρύθμιση; Διακυβέρνηση, Μοντέλα; Επιτελικές λειτουργίες; Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση; Αγορά ενέργειας; Φυσικό μονοπώλιο; Ασύμμετρη πληροφόρηση; Δημόσιο συμφέρον; Δημόσια υπηρεσία; Ρυθμιστική διακυβέρνηση; Ρυθμιστική διοίκηση; Γραφειοκρατία; Λογοδοσία; Διαφάνεια; Αξιοκρατική στελέχωση δημοσίου; Ρυθμιστική διοίκηση; Κατανομή αρμοδιοτήτων; Ηθική; Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων; Δημόσιες συμβάσεις; Κρατικές ενισχύσεις; Σχολή Σικάγο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.