Τὸ πνεῦμα μας ποθεῖ νὰ φύγη ὅσο ἠμπορεῖ πιό μακρυὰ ἀπ’τὰ βιβλία: η κειμενική παραγωγή του Μιχαήλ Μητσάκη, ο πολιτισμός του εντύπου του ύστερου 19ου αιώνα και τα όρια του λογοτεχνικού έργου

Περίληψη

Αντικείμενo της διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης της κουλτούρας του εντύπου με τις εννοιοδοτήσεις του λογοτεχνικού έργου, μέσα από τη μελέτη της κειμενικής παραγωγής και της εκδοτικής ιστορίας των γραπτών του Μιχαήλ Μητσάκη (1865;-1916). H προσέγγιση που ακολουθείται προϋποθέτει τις εξής βασικές παραδοχές: Πρώτον, η σύσταση έργου γίνεται αντιληπτή εντός ενός λογοτεχνικού πεδίου, κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένου. Δεύτερον, ως βασική συνισταμένη του λογοτεχνικού πεδίου του ύστερου 19ου αιώνα εκλαμβάνεται η κουλτούρα του εντύπου, η οποία τότε διερχόταν την περίοδο του μεγαλύτερου θριάμβου της. Στις παραπάνω βασικές θεωρητικές παραδοχές αντανακλάται μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία εγγράφεται μεν στη λογοτεχνική θεωρία, αλλά αντλεί όρους και μεθόδους από την Κοινωνιολογία και από τη Θεωρία των Μέσων. Το κύριο σώμα της διατριβής χωρίζεται σε τρία μέρη, με κεντρικό άξονα την εννοιοδότηση του λογοτεχνικού έργου εντός του πολιτισμού του εντύπου. Στο πρώτο μέρος, διερευνάται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation explores the relationship between the Modern Greek print culture of the late 19th century and the conceptualizations of the literary work, through the study of the textual production and the publishing history of the writings of Michael Mitsakis (1865?-1916). The approach followed is interdisciplinary, combining literary theory with tools and methods from sociology and media theory. It is based on the following prerequisites: (1) The concept of work is perceived within a literary field, socially and historically determined. (2) The literary field of the late 19th century is understood within the frame of the print culture, which was then going through the period of its greatest triumph. The main body of the thesis consists of three parts. In the first part, the relationship between the author's corpus and archival dispersion is explored. In the second part, the concept of (literary) work is juxtaposed to the concepts of text and textuality. Finally, in the third part ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55634
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55634
ND
55634
Εναλλακτικός τίτλος
'Our spirit yearns to fly away from the books': the textual production of M. Mitsakis and the print culture of the 19th century in Greece: exploring the limits of 'literary work'
Συγγραφέας
Μαρκοπούλου, Αθηνά (Πατρώνυμο: Περικλής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρπούζου Παναγιώτα
Ντουνιά Χριστίνα
Αγγελάτος Δημήτριος
Αγάθος Αθανάσιος
Ξούριας Ιωάννης
Γούτσος Διονύσιος
Καραβία Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μιχαήλ Μητσάκης; 19ος αιώνας; Δημοσιογραφικός λόγος, Έντυπος; Ελληνικό έντυπο βιβλίο; Πολιτισμική θεωρία του χώρου; Πολιτισμικές σπουδές; Πολιτισμική ιστορία; Foucault, Michel
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.