Η συμβολή του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας σε συνδυασμό με την έκθεση εσωτερικού ελέγχου στην αποδοτικότητα και στον στρατηγικό σχεδιασμό των οργανισμών στην Ελλάδα

Περίληψη

Η εκπλήρωση του οράματος ενός οργανισμού διασφαλίζεται χάρη στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και την χρήση μοντέλων και εργαλείων που καθιστούν αποτελεσματικότερη τη διοίκησή του. Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (ΠΙΣ), ως εργαλείο και ως μέθοδος προσδιορισμού βασικών δεικτών απόδοσης, προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικών καθώς επιτρέπει, παράλληλα, την αποτελεσματική διαχείριση των δυνητικών και υπαρκτών κινδύνων που περιβάλλουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό. Η αποτελεσματικότητα του ΠΙΣ διαπιστώνεται σε διεθνές επίπεδο από πληθώρα ερευνών. Ο βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει το ερευνητικό κενό (Research gap) που υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία, όσον αφορά την μελέτη καλής πρακτικής της εφαρμογής του ΠΙΣ σε συνδυασμό με την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στον Ελλαδικό χώρο, από την έναρξη της περιόδου της πανδημικής κρίσης (COVID-19) μέχρι σήμερα.Για την επίτευξη τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The fulfilment of an organization’s vision is ensured through strategic and operational planning and the use of models and tools that make its management more effective. The Balanced Scorecard (BSc), as a tool and as a method of identifying key performance indicators, offers the possibility of effective implementation of strategies and allows, at the same time, the effective management of the potential and actual risks that surround every modern business and organisation. The effectiveness of the BSc has been established at international level by numerous studies. The main purpose of this thesis is to highlight the research gap that exists in the global literature, regarding the study of good practice in the implementation of BSc in conjunction with the operation of Internal Audit in companies and organizations in Greece, from the period of the pandemic until today. In order to achieve this aim, a literature review of the topic was conducted in order to lay the foundations for the theo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55605
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55605
ND
55605
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of balanced scorecard in combination with the internal audit report to the efficiency and strategic planning of organizations in Greece
Συγγραφέας
Σταυροπούλου, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης Ιωάννης
Σαριαννίδης Νικόλαος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Κουτούπης Ανδρέας
Λεμονάκης Χρήστος
Μαλλίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγικός σχεδιασμός; Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας; Δείκτες απόδοσης; Εσωτερικός έλεγχος; Τράπεζες; ΟΤΑ; Διοίκηση οργανισμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.