Πηγές, λειτουργίες και νόημα των εικόνων του Ραφαήλ στα δωμάτια του Βατικανού

Περίληψη

Η διατριβή μελετά τις εικονογραφίες των Δωματίων του Ραφαήλ στο ιστορικό πλαίσιο της διακόσμησής τους (1508-24) και το φυσικό πλαίσιο της τοποθεσίας τους στο Παλάτι του Βατικανού. Επιχειρεί μια κριτική επανεξέταση της εκτεταμένης βιβλιογραφίας του θέματος, νέες εικονογραφικές ερμηνείες των νωπογραφιών του Ραφαήλ, διερεύνηση νωπογραφιών που δεν εκτελέστηκαν ή καταστράφηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αναθεώρηση χρονολογιών και κατανόηση διαδικασιών σχεδιασμού. Ανεξαρτήτως θεματικών τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων, η διακόσμηση κάθε δωματίου αντιμετωπίζεται ως μια συνεκτική καλλιτεχνική ενότητα συμβατή με την πρακτική χρησιμότητα του κάθε δωματίου. Τα Δωμάτια του Ραφαήλ εξετάζονται ως μέρη μιας ευρύτερης συμβολικής δομής χαρακτηριζόμενης από εικονογραφική συνέχεια και αλληλένδετα δίκτυα νοήματος. Επιχειρείται μία καλύτερη κατανόηση της ευέλικτης διαδικασίας σύνθεσης και επεξεργασίας λεπτομερών εικονογραφικών προγραμμάτων στο Παλάτι του Βατικανού του 16ου αιώνα και προτείνονται νέες μέθοδο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis will study the iconographies of Raphael’s Rooms (Stanze di Raffaello) in the historical context of their decoration (1508-24) and the physical context of their location in the Vatican Palace. The project aims for a critical reconsideration of the topic’s vast literature, new iconographic interpretations of Raphael’s frescoes, a revision of chronologies and a reconstruction of design processes, unexecuted projects and lost artworks. Notwithstanding thematic modifications and patronage updates, the decoration of each room is treated as a coherent artistic unit and in accordance to the room’s practical purposes. All artworks in Raphael’s Stanze are examined as parts of a larger symbolic structure characterized by iconographic continuity and interrelated networks of meaning. Various insights are obtained into the flexible process of devising and editing detailed iconographic programmes in 16th century Vatican Palace, and new methods are proposed for a deeper understanding of Ra ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/55579
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55579
ND
55579
Εναλλακτικός τίτλος
Sources, functions and meaning of Raphael's imagery in the Vatican stanze
Συγγραφέας
Γραβάνης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
University of Kent. School of Arts, Division of Arts & Humanities
Εξεταστική επιτροπή
Henry Tom
Thomas Ben
Rundle David
Kleinbub Christian
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Ιστορία της τέχνης
Λέξεις-κλειδιά
Ιταλική Αναγέννηση; Ραφαήλ; Παπική Πατρωνία; Εικονογραφία; Ουμανισμός
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.