Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων δοσιμετρικής επαλήθευσης πλάνων θεραπείας σε σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας

Περίληψη

Η διενέργεια επαλήθευσης των ακτινοθεραπευτικών πλάνων για κάθε ασθενή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ακτινοθεραπείας, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητάς της. Επί του παρόντος, η αξιολόγηση των πλάνων επαλήθευσης πραγματοποιείται κυρίως με στατιστικές μεθόδους. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου σύγκρισης κατανομών δόσης, η οποία α) να παρέχει κλινικό περιεχόμενο στα αποτελέσματά της και β) να έχει όρια αποδοχής που να προκύπτουν από τις πραγματικές δυνατότητες του γραμμικού επιταχυντή. Η βασική ιδέα έγκειται στο γεγονός ότι το σχήμα κάθε ισοδοσιακής καμπύλης ή επιφανείας είναι εφικτό να παραμετροποιηθεί σε ιστόγραμμα χρησιμοποιώντας ως συνάρτηση μετατροπής την απόσταση των σημείων που την αποτελούν από το ισόκεντρο της θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο, η πολύπλοκη σύγκριση στον τρισδιάστατο χώρο απλοποιείται με τη βοήθεια μέτρων ανομοιότητας ιστογραμμάτων. Ως «διαφορές ισοδοσιακών επιφανειών» ορίζονται οι κανονικοποιημένες διαφορές των ιστογραμμάτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Patient-specific quality assurance (PSQA) is integral to contemporary radiation therapy. Currently, the evaluation of the verification plans is being performed mainly with statistical methods, which could underestimate the clinical importance of the spotted differences, as per the literature. This work aims to present a novel method based on the difference of the isodose surfaces as a dose distribution comparison tool to connect acceptance tolerance to QA limitations (equipment capabilities) and transfer a more clinical approach in the analysis procedure. The distance of dose points from the isocenter can be used as a function to define the shape of an isodose surface. Isodose surface differences (ISD) are defined as the normalised differences of reference and evaluated surface histograms plotted against their corresponding isodose. Acceptance tolerances originate from actual QA tolerances, and they are presented in a clinically intuitive way. The ISD method was compared to the gamma i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55563
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55563
ND
55563
Εναλλακτικός τίτλος
Study and development of methods for dosimetric verification of treatment plans in modern radiotherapy techniques
Συγγραφέας
Διαμαντόπουλος, Στέφανος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Β' Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ
Εξεταστική επιτροπή
Ευσταθόπουλος Ευστάθιος
Κουλουλίας Βασίλειος
Καραΐσκος Παντελής
Μαζωνάκης Μιχαήλ
Παππάς Ελευθέριος
Πλατώνη Καλλιόπη
Λυμπεροπούλου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ακτινοθεραπεία; Εξατομικευμένος δοσιμετρικός έλεγχος ακτινοθεραπείας; Σύγκριση κατανομών δόσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.