Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας μνημειακών κατασκευών

Περίληψη

Απώτερος στόχος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας μνημειακών κατασκευών» είναι η προαγωγή γνώσης σχετικά με το θέμα της αντισεισμικής προστασίας μνημειακών κατασκευών, μέσω χρήσης σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων. Ειδικότερα, πρόκειται να διερευνηθούν συνιστώσες πολλαπλής διακινδύνευσης μνημειακών κατασκευών, οι οποίες υποβάλλονται σε σεισμικές δράσεις σε συνδυασμό με την επιρροή περιβαλλοντικών παραμέτρων, διασφαλίζοντας την προστασία των μνημειακών αξιών. Κατά την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας ιστορικών κτιρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, αξιοποιούνται καμπύλες τρωτότητας, οι οποίες περιγράφουν τον αναμενόμενο βαθμό βλάβης για δεδομένη σεισμική δράση και συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην οποία και εκτιμώνται οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ωστόσο, λόγω συνθηκών γήρανσης τα μηχανικά χαρακτηριστικά της φέρουσας τοιχοποιίας υποβαθμίζονται εν τω χρόνω, δεδομένης της μακράς διάρκειας ζωής των μνημειακών κατασκευών σε σχέση με τις συμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ultimate objective of the PhD thesis entitled "Seismic vulnerability assessment of monumental structures" is to promote knowledge on the issue of seismic protection of monumental structures, through the use of modern computational methods. In particular, it is intended to investigate multiple hazard components of monumental structures subjected to seismic actions in combination with the influence of environmental parameters, ensuring the protection of monumental values. During the assessment of seismic vulnerability of historic buildings made of unreinforced load bearing masonry, vulnerability curves are used, which describe the expected degree of damage for a given seismic action and specific time, at which the mechanical properties of the materials are estimated. However, due to ageing conditions, the mechanical characteristics of load-bearing masonry deteriorate over time, given the long lifetime of monumental structures compared to conventional ones. Therefore, in this thesis, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55548
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55548
ND
55548
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic vurnelability assessment of monuments
Évaluation de la vulnérabilité sismique des monuments
Συγγραφέας
Καφετζή, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιΐας
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Βασίλειος
Κάππος Ανδρέας
Κατάκαλος Κωνσταντίνος
Κουμούσης Βλάσης
Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος
Κωστινάκης Κωνσταντίνος
Ευθυμίου Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Καμπύλες τρωτότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.