Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής κλεισιάδων πλοήγησης

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς υδραυλικών κατασκευών σκυροδέματος λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και ρευστού-κατασκευής με έμφαση στις κλεισιάδες πλοήγησης. Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι να επαληθεύσει μέσω αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων και να επεκτείνει περαιτέρω τις υπάρχουσες θεωρίες που αναφέρονται στις δυναμικές πιέσεις εδάφους και ρευστού και να δώσει περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες για τον σωστό σχεδιασμό ενσωματωμένων στο έδαφος κατασκευών σε σχέση με την αντισεισμική ασφάλεια. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει το προς επίλυση πρόβλημα, εισάγει το πεδίο της έρευνας στον αναγνώστη και θέτει τους στόχους αυτής της εργασίας. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο αποτελούν τη βιβλιογραφική έρευνα για αυτό το θέμα. Στα κεφάλαια αυτά συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική συμπεριφορά των υδραυλικών κατασκευών από σκυρόδεμα, επικεντρώνοντας: 1. Στις υδροδυναμικές πιέσεις σε κατασκευές 2. Στις δυναμικές πι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this work is the investigation of the seismic behaviour of concrete hydraulic structures considering the soil-structure and fluid-structure interaction with an emphasis on navigation locks. The scope of this thesis is to validate via finite element analyses and extend further the existing theories referring to the dynamic soil and water pressures and to give further useful information about the proper design of embedded structures with respect to earthquake safety. The first chapter describes the problem statement, introduces the field of investigation to the reader and sets the aims of this work. The second and third chapters consist of the literature research on this subject; they gather information about the dynamic behaviour of concrete hydraulic structures, emphasizing the a. hydrodynamic pressures on structures b. dynamic soil pressures on structures c. dynamic behaviour of structures with soil-structure interaction. The fourth and fifth chapters describe the finit ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Das Thema dieser Arbeit ist die Untersuchung des seismischen Verhaltens von massiven Wasserbauwerken mit Berücksichtigung der Boden-Bauwerk- und Flüssigkeits-Bauwerk-Wechselwirkung mit dem Schwerpunkt Schiffsschleusen. Das Ziel der Arbeit ist die Validierung der vorhandenen Theorien und ihrer Weiterentwicklung mittels Finite-Elemente-Analysen. Die Ergebnisse geben nützliche Informationen über die Bemessung von eingebetteten Bauwerken im Hinblick auf die Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkungen. Das erste Kapitel beschreibt die Problematik, führt den Leser ins Untersuchungs-feld ein und setzt die Ziele dieser Arbeit. Das zweite und das dritte Kapitel erfasst die Literaturrecherche dieser Thematik; es erfasst Informationen über das dynamische Verhalten von massiven Wasserbauwerken mit folgenden Schwerpunkten: a. hydrodynamische Drücke auf Bauwerken b. dynamische Erddrücke auf Bauwerken c. dynamisches Verhalten von Bauwerken mit Boden-Bauwerk-Wechselwirkung Das vierte und fünfte Kapitel be ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55533
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55533
ND
55533
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic soil structure interaction of navigation locks
Συγγραφέας
Μαλτίδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Karlsruhe Institute of Technology - KIT
Εξεταστική επιτροπή
Stempniewski Lothar
Triantafyllidis Theodoros
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής; Αλληλεπίδραση ρευστού με δομή; Δυναμική ανάλυση; Σεισμική μηχανή
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.