Αστική βιοαρχαιολογία: βιοκοινωνική προσέγγιση της ταυτότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της έως τους βυζαντινούς χρόνους, μέσα από τη μελέτη του ανθρωπολογικού υλικού από τις ανασκαφές του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου

Περίληψη

Η αστικοποίηση είναι μία από τις σημαντικότερες ιστορικές μεταβάσεις όσο αφορά την εγκατάσταση και τη διαβίωση των ανθρώπων. Βιοαρχαιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιπτώσεις της είναι άνισα κατανεμημένες στους αστικούς πληθυσμούς. Για να αξιολογήσουμε τις συνέπειες των μεταβαλλόμενων συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος στους κατοίκους της Θεσσαλονί-κης, εξετάσαμε αν οι ιστορικοί μετασχηματισμοί ανάμεσα στον 3ο αι. π.Χ. και τον 15ο αι. μ.Χ., συνδέονται με αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης. Μελετήσαμε σκελετικό υλικό (Ν=695) από τις εκτός των τειχών νεκροπόλεις και τα ενάστια κοιμητήρια, το οποίο προέρχεται από τέσσερις διακριτές χρονοπολιτισμικές περιόδους (ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, μεταβυζαντινή). Αναλύσαμε πολλαπλούς σκελετικούς δείκτες ανάπτυξης (ύψος, μάζα σώματος, γραμμική υποπλασία της αδαμαντίνης) και κοινωνικής συμπεριφοράς (κρανιακές κακώσεις). Για την αξιολόγηση των δημογραφικών τάσεων κατασκευάσαμε πίνακες επιβίωσης, εφαρμόσαμε την ανάλυση επιβίωσης Kaplan-Meier κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Urbanization is one of the most important historical transitions. Bioarchaeological studies have shown that its effects are unevenly distributed among urban populations. To examine the impact of the changing urban environment of ancient Thessaloniki on its inhabitants, we investigated whether the historical transformations from the 3rd century BC to the 15th century AD were associated with changes in living conditions. We studied skeletal material (N=650) from four distinct time periods (Hellenistic, Roman, Byzantine, post-Byzantine), excavated from both intra and extramural cemeteries of the city. We analyzed various skeletal markers of growth (height, body mass, linear enamel hypoplasia) and social behavior (cranial trauma). To evaluate demographic trends, we used life tables, Kaplan-Meier survival analysis, and the D5-19/D5+ index. Additionally, to investigate population history, we examined the phenotypic diversity of the temporal bone using geometric morphometrics (3D GM).Our rese ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/55523
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55523
ND
55523
Εναλλακτικός τίτλος
Urban bioarchaeology: biosocial approach of the inhabitants of Thessaloniki, from the foundation of the city till the Byzantine times, through the study of the anthropological material, from the excavations of the metropolitan railway
Συγγραφέας
Αηδόνης, Αστέριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα
Ζαφείρης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Λύρας Γεώργιος
Χαριζάνης Γεώργιος
Φάσσα Ελένη
Παυλίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαρχαιολογία; Αστικοποίηση; Παλαιοδημογραφία; Βιολογικοί δείκτες διαβίωσης; 3D γεωμετρική μορφομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.